Kurs i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Velkommen til Frukost, folk og føretak i Etne

Etne kommune, Medvind Næringshage og Fikse Næringsforening inviterer til næringslivsfrukost for Etne-bedrifter på Fugl Fønix Hotel 13. januar kl. 08.00 - 10.00.

Program: 

  • Gratis Fønix-frukost
  • Bli kjent med nye kommuneleiarar: kommunedirektør Fillipo Ballarin og kommunalsjef Åsmund Andersen Sekse, utvikling & drift
  • Kva skjer med E134? Status på Gul stripe og Bakka-Solheim v/ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
  • Fikse som nytt næringsområde i Etne. Kva ønskjer næringslivet? v/ Åsmund Andersen Sekse
  • Ny arealplan i Etne kommune v/Kristine Ebne, planavdelinga
  • Anbudsprosessar i kommunen v/Fillipo Ballarin
  • Novaform i Etne - bedriftspresentasjon v/Christian Becker og Asbjørn Opedal

Me opnar for spørsmål og innspel undervegs i programmet, og håpar på mange gode innspel få næringslivet.

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden