Bilde av Kristoffer Teigland

Kristoffer Teigland

Novaform

Kristoffer Teigland er ny prosjekt- og byggeleder i Novaform i Etne. Teigland har de siste årene jobbet som prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, og startet i ny jobb 11. desember.

04.01.2024
Bilde av Bjørnar Aastvedt

Bjørnar Aastvedt

Novaform

Bjørnar Aastvedt startet som prosjekt- og byggeleder i Novaform i Etne 1. oktober. Han kom da frå jobben som elektroingeniør i Helgevold.

03.01.2024
Bilde av Tord Askvig

Tord Askvig

Helgevold

Tord Askvig er ny innkjøpsleiar i Helgevold. Askvig kjem frå stillinga som IKT-leiar i Etne kommune og startar i ny jobb 1.februar. 

05.12.2023
Bilde av Nina Tvedt

Nina Tvedt

Norsk Maskinformidling

Nina Tvedt starta i ny jobb hjå Norsk Maskinformidling (NMF) 1.september, der ho skal jobba med rekneskap og andre administrative oppgåver. Tvedt har arbeidd som rekneskapskonsulent i Tveit Regnskap AS dei siste 10 åra.


06.09.2023
Bilde av Vidar Sørheim

Vidar Sørheim

MCE

Vidar Sørheim er tilsett som ny ingeniør på MCE.  Sørheim har dei siste 14 åra arbeidd som prosjektingeniør i SMV, og starta på MCE i midten av august. Ingeniørjobben blir kombinert med gardsdrift i Etne.

06.09.2023
Bilde av Audhild Rygg

Audhild Rygg

Autostore

Audhild Rygg er ansatt som HMS-leder i Autostore.  Rygg er utdannet bioingeniør, har tidlegere jobbet hos Halliburton og som HMS&K-leder i AF Offshore Decom. Siden 2019 har Rygg jobbet i HMSREG i Ølensvåg, med særlig fokus på seriøsitetsarbeidet innen bygg- og anleggsnæringen.  Rygg starter i ny jobb hos Autostore 18.september. 


28.08.2023
Bilde av Camilla Åsbø Fitje

Camilla Åsbø Fitje

Arriva Shipping

Camilla Åsbø Fitje er ny økonomimedarbeider i Arriva Shipping. Fitje er utdannet økonom og har tidligere jobbet som  kunderådgiver i Skudenes & Aakra Sparebank. Hun startet i ny jobb hos Arriva 14. august.


23.08.2023
Bilde av Eirik Drange Espevik

Eirik Drange Espevik

Admmit

Eirik Drange Espevik startet i ny jobb hos Admmit 14. august. Espevik har en mastergrad i International Business, og har tidligere jobbet som markedsføringskoordinator hos Ølen Betong. I AdmMit vil Espevik blant annet jobbe med digitale strategier, salg og administrasjon

22.08.2023
Bilde av Morten Rørheim

Morten Rørheim

Vindafjord kommune

Morten Rørheim er tilsett som landbruksrådgjevar i Vindafjord kommune, der han startar 2.oktober. Rørheim har jobba hjå Stavangerske (nå Norled) sidan 2007, der han mellom anna har arbeidd som maskinsjef. Rørheim driv også gard i Sandeid, og er utdanna agronom.


21.08.2023
Bilde av Gaute Widerøe Hennig

Gaute Widerøe Hennig

Vindafjord Kommune

Gaute Widerøe Hennig er tilsett som rådgjevar for klima, miljø og landbruk i Vindafjord kommune. Hennig er 26 år, og oppvaksen på Hjelmeland. Dei siste sju åra har han budd i Tromsø, der han har tatt mastergrad i biologi, årsstudium i naturguiding og jobba som kajakk- og naturguide. Hennig startar i jobben 2.oktober.


21.08.2023
Bilde av Norunn Helland

Norunn Helland

Vindafjord Kommune

Norunn Helland er tilsett som ny kultur- og idrettskonsulent i Vindafjord kommune. Helland har arbeidd som faglærar på barne- og ungdomstrinnet på Ølen skule, og startar i jobben som konsulent i oktober. Helland jobbar i tillegg som gruppetreningsinstruktør på Frisk Treningssenter. 

03.08.2023
Bilde av Espen Nordtveit

Espen Nordtveit

Endra

Espen Nordtveit er tilsett som prosjektutvikler innen solenergi hjå Endra, og skal arbeida dels frå Medvind i Etne, dels frå kontor i Haugesund. 32-åringen frå Imlsand har  mastergrad i fornybar energi og kjem frå stillinga serviceingeniør og prosjektleder hjå Enwa Water Technology AS.  Endra er eit heileigd dotterselskap av Haugaland Kraft som jobbar med solkraft i stor skala. Espen si rolle vil bli å utvikle, skissere og følge opp nye prosjekt.

08.06.2023
Bilde av Beate Hustoft Svendsen

Beate Hustoft Svendsen

Omega 365 Admin

Beate Hustoft Svendsen er ny administrasjonsmedarbeider Omega 365 Admin, hvor hun skal jobbe i regnskapsavdelingen. Beate er nyutdannet og har en bachelor i  Forretningsjus og økonomi fra Handelshøyskolen BI campus Bergen.

08.06.2023
Bilde av Ingebjørg Susort Vårvik

Ingebjørg Susort Vårvik

Omega 365 Admin

Ingebjørg Susort Vårvik ble ansatt som lønns- og faktureringsmedarbeider i Omega 365 i mai. Hun kommer fra en stilling som konsulent i Tysvær kommune på Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter.


08.06.2023
Bilde av Svein Egil Økland

Svein Egil Økland

Westcon Yards

Svein Egil Økland er ansatt som markeds- og informasjonsansvarlig ved Westcon Yards, og startet i jobben 11.april. Økland har siden 2019 arbeidet i egen bedrift, Økland Foto som han fremdeles vil drive i tillegg til jobben på Westcon.

12.04.2023
Bilde av Sveinung Eskeland

Sveinung Eskeland

Endra

Sveinung Eskeland er ny utbyggjingsleiar i Endra AS, eit nyoppstarta selskap som skal byggja, eiga og drive storskala (utility-scale) bakkemonterte solkraftanlegg i Norden. Selskapet er 100% eigd av Haugaland Kraft. Eskeland kjem frå stillinga som utbyggingsleiar for småskala vasskraft i Hywer AS, og har tidlegare arbeidd med utbygging av solparkar i Sør- og Mellom Amerika for Scatec (utleigd frå Oneworld AS og Advansia AS). Eskeland vil ha kontorplass dels hjå Medvind i Etne, og dels hjå Endra AS i Haugesund. 

12.04.2023