Om oss i Medvind

Vi i Medvind24 Næringshage jobber for å styrke utviklingen i det lokale næringslivet. Vi heier på bedriftene, og ønsker å bidra med kompetanse, nettverk og rådgivning for å skape vekst.

Kontakt oss

Kari Aakra

Daglig leder

Kari er dagleg leiar i næringshagen og har jobba her sidan 2014, då hun starta som prosjektleiar for kommunikasjonsprosjektet Medvind24.no. Kari har bakgrunn i journalistikk og kommunikasjon. Ho er over gjennomsnittet glad i å bli kjent med folk, og det kjekkaste som finnest er å bidra til at andre lukkast. Trivst særs godt seg prosjektarbeid, marknadsføring og nettverksbygging på vegne av lokale bedrifter og aktørar. Kari er sterk i trua på alle prosjekt der gode krefter drar i lag, og vil gjerne vera med å bidra til ny knopskyting eller samarbeidsprosjekt for lokal verdiskaping. «Til lags åt alle kan ingen gjera», heiter det. Dette er noko Kari aktivt prøver å motbevisa kvar einaste dag på jobb.

Telefon: 971 88 516
E-post: kari@medvind24.no

Morten Helland

Forretningsutvikler

Morten er vår forretningsutviklar og alt-mogleg-mann. Han har lang fartstid frå tomteselskapa, og er ein kløppar på tomteutvikling, næringsareal og bustadareal. Han er også ein av grunnleggjarane bak Etne senter, og kan  difor det meste om handel, butikkdrift og sentrumsutvikling. Morten har eit enormt nettverk, og veit stort sett alltid kven ein bør kopla seg på for å koma vidare med prosjektet sitt. Skal du til med eiga bedrift, ny forretningsidé eller innovative prosjekt,  kan det vera lurt å starta med ein prat med Morten:  då får du garantert gode råd, og nokre viktige spørsmål du truleg ikkje hadde tenkt over før. Morten er sparringpartner og rådgivar nr 1, med ei gjennomføringsevne i verdsklasse.

Telefon: 458 65 508
E-post: morten@medvind24.no

Styret vårt

Styret vårt består av ein framifrå flink gjeng som representerer eigarbedriftene våre.

 • Terje Aarekol: Styreleiar i Medvind, avdelingsleiar i  Omega 365 Consulting
 • Anette Matre: Representerer Westcon, jobbar som HR-leiar i Autostore
 • Tore Solberg: Ein av gjengen bak Medvind si avdeling i Sandeid. Gründer og dagleg leiar i Nordlo Haugesund
 • Tonje Lindkjend: Representerer Hatteland Gruppen, der ho også har sitt daglege virke som HR-Manager 
 • Jone Tveit: Mangeårig rekneskapsgründer. Representerer Tveit Regnskap i Medvind-styret
 • Anna Steinsland: Vindafjord kommune sin representant i Medvind-styret
 • Arne Gunnar Habbestad: Mangeårig næringshage-entusiast, nå styremedlem frå Omega 365 Consulting

Medvind-styret har også to observatørar; Nils Einar Steinstø frå Fikse Næringsutvikling, og Kristin Arnestad frå Vestland Fylkeskommune. Kva er eigentleg Medvind24 Næringshage?

Medvind Næringshage skal bidra til utvikling og verdiskaping i lokalt næringsliv.

Som del av det nasjonale næringshageprogrammet har me tilgang til offentlege midlar og verktøy som me nyttar til å bidra til utvikling av våre bedrifter som vil ta del i næringshage-tilbodet. 

Medvind Næringshage bidrar også med tenester til andre lokale bedrifter, gjennom rådgiving, prosjektleiing, marknadsføring, kompetanseheving og bedriftsutvikling. Me har mellom anna desse rollene: 

 • Prosjektleiar for Vindafjord Arbeidsgiverforum sitt kompetanseprosjekt
 • Etne og Vindafjord kommunar si førstelinjeteneste, som rådgivar for gründarar i startfasen
 • Redaksjonen bak medvind24.no (nyhetsportal for lokalt næringsliv) på vegne av Vindafjord Arbeidsgiverforum
 • Prosjektleiar for Vindafjord tomteselskap og Etne tomteselskap
 • Samarbeidspartner på prosjekt for våre målbedrifter

Lokasjoner

Ølensvåg

Haukelivegen 668
5582 Ølensvåg 

Se på kart

Etne

Sjoarvegen 5
5590 Etne 

Se på kart

Sandeid

Sandeidsjøen 27
5585 Sandeid 

Se på kart

Skjold

Haukelivegen 367
5574 Skjold 

Se på kart