Trenger du litt medvind?

Næringshagen er en lokal aktør som skal bidra til vekst og verdiskaping i lokalt næringsliv.

Kontakt oss