Vårt nettverk

Medvind er koplingsaktøren for lokalt næringsliv! Sjå kva bedrifter me jobbar med her.

Målbedrifter

Leietakere

Samarbeidspartnere

Eiere