Medvind24 Næringshage

Medvind24 Næringshage skal legge til rette for nyskaping og vekst i eksisterende næringsliv i Etne og Vindafjord. Dette skal gjøres  gjennom rådgiving, prosjektledelse, kompetanseheving nettverksbygging, samlokalisering og kommunikasjonsarbeid. 

Vi tilbyr veiledning til de som ønsker å starte egen bedrift, og rådgivning til bedrifter som ønsker videre utvikling. Næringshagen leier ut kontorplasser i moderne lokaler, hvor 26 bedrifter i dag er samlokaliserte. 

Medvind24 Næringshage driver også sin egen nettportal - medvind24.no - med nyheter og reportasjer fra næringslivet i distriktet.

Tall og fakta om Medvind24 Næringshage: 

Årsregnskap Medvind24 NH 2018_signert.pdf

Styrets beretning 2018_signert.pdf


Du finner oss i Medvind-bygget i Ølensvåg.

Medvind24 Næringshage
Medvind-bygget,
5582 Ølensvåg
post@medvind24.no

Styret i Medvind24 Næringshage


Styreleiar:
Sigmund Lunde
Styremedlem: 
Gunnlaug Habbestad
Leif Grindheim
Per Fatland
Tor Magnar Kambe
Åse Tveit Samdal

Styret Medvind24 Næringshage
Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips