Kurs i styrearbeid 2: Om plikter, forventninger og rammer for styret

Vindafjord Arbeidsgiverforum inviterer til Kurs i styrearbeid del 2: Om plikter, forventninger og rammer for styre . 06.mai, kl. 09.00 - 13.00.

Kurset kan tas som ett enkeltstående kurs, eller som del en av to kursdager, hvor kursdag nr 2 går litt dypere inn i styrearbeidet. Kursdag nr 2 kan også tas uten dag 1, men vil da kreve litt mer styreerfaring. 

Gjennom dette kurset får deltakerne en forståelse av styrearbeidets natur, deres plikter og ansvar som styremedlemmer, samt viktige regler og beste praksis for å lykkes i denne rollen. Kurset er lagt opp til et lett og ledig kurs for å informere og inspirere til å ta del i styrere. Ufarliggjøre, men samtidig bevisstgjøre den enkelte om hva styrearbeid går ut på. Det blir lagt opp til dialog og interaksjon med deltakarene.

Praktisk info: 

 • Tid: 06.mai,  kl. 09.00 - 13.00
 • Sted: Medvind Næringshage, Ølensvåg
 • Pris: Se VAF sine sider for pris. 
 • Kursholder: Arild Sæle, Human
 • Vi serverer lunsj underveis i kurset. 

Målgruppe:  

 • har tatt kursdel nr 1, og vil lære mer
 • sitter i et styret og vil øke kompetansen
 • har erfaring fra styrer, og vil oppdatere seg 

Kursinnhold:

 • Ansvar Overfor Interessenter
  • Interessentenes forventninger til styremedlemmer.
  • Balansering av ulike interessenters behov.
 • Rollekonsentrasjon og Profesjonalitet
  • Unngåelse av interessekonflikter.
  • Opptreden som profesjonelle styremedlemmer
 • Regler og Best Practice for Styrearbeid 
  • Juridiske rammer for Styrearbeid
  • Lovgivning og regler som styrer styrearbeidet.
  • Nøkkelprinsipper for god corporate governance.
 • Finansiell Styring og Rapportering
  • Styrets rolle i økonomistyring.
  • Krav til finansiell rapportering og revisjon.
 • Risikostyring og Compliance
  • Identifisering og håndtering av risikoer.
  • Overholdelse av relevante lover og regler