Omega 365 Solutions er årets lærebedrift 2023

– Jeg er rørt og stolt over at vi mottar denne prisen. Lærlingordningen er en viktig byggestein for vår bedrift, og i samfunnet, sier Sigmund Lunde, styreleder i Omega AS.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland deler ut prisen til Roger Torkelsen og Vidar Nordnes i Omega 365 Solutions under utdelingen i Haugesund.

Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland deler årlig ut prisene «Årets lærebedrift» og «Årets hederspris» innen fag- og yrkesopplæring.

I år går prisen «Årets lærebedrift» til Omega 365 Solutions sin avdeling i Haugesund, og ble delt ut under den årlige fag-, svenne-, og kompetansebrevutdelingen arrangert av Rogaland fylkeskommune.

Går mot strømmen

Konsernet Omega 365 leverer systemer og personell til prosjektstyring innen olje og gass, helsetjenester, infrastruktur, energi og konstruksjon. I Rogaland har de kontorer i Stavanger, Haugesund og Sauda, med hovedkontor i Ølensvåg.

I tett samarbeid med fylkeskommunens videregående skole, Haugaland, tar bedriften inn mange YFF-elever og lærlinger. Omega 365 Solutions har over halvparten av alle lærlinger med løpende kontrakter i IT-utviklerfaget i Rogaland.

I juryens begrunnelse har Yrkesopplæringsnemda fremhevet at bedriften går mot strømmen ved å rekruttere fagarbeidere i det nye faget.

Får inn ettertraktet kompetanse

Catrine Utne Pettersen, fagopplæringssjef.Etterspørselen etter IT-kompetanse øker. Det kommer frem fra kompetansemeldingen som ble vedtatt i fjor. Det utdannes færre IT-utviklere enn hva man forventer at arbeidslivet vil trenge i årene som kommer.

IT-utviklerfaget er et helt ferskt utdanningsprogram for elever på videregående skole, og er en fornyelse av det tidligere IKT-servicefaget. Innsatsen for å rekruttere til IT-bransjen gjennom lærlingeordningen og ressursene de har lagt ned for å gjøre faget attraktivt trekkes frem av juryen som prisverdig.

– Å se en slik entusiasme for faget er strålende. Vi vet at dette er kompetanse vi vil trenge i fremtiden, og er et fag som vil bli viktig for bedrifter i hele fylket, sier fagopplæringssjef i fylkeskommunen, Catrine Utne Pettersen.

Ansatte i bedriften har selv engasjert seg for å få etablert prøvenemnd i faget, både ved å påta seg rollen som koordinator og ved å rekruttere egnede medlemmer til prøvenemda.

– Vi har tatt en aktiv rolle i å utvikle IT-utdanning videre ved å samarbeide tett med både skolene og elevene. Det gagner både faget, og oss som bedrift, sier Vidar Nordnes, avdelingsleder for Omega 365 Solutions kontor i Haugesund og koordinator i prøvenemnda.

Fra venstre: Læreansvarlig Roger Torkelsen, lærling Dennis Magnussen, avdelingsleiar Vidar Nordnes sammen med de andre lærlingene:  William Eriksen Ingebrigtsen, Aleksander Vaage, Benjamin Kulshamar Osnes (holder prisen), Tor Inge Mokleiv, Arvid Wedtstein, Tobias Emberland Stokkenes og Øyvind Stensland Haugen gleder seg over prisen.

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden