Satser på lærlinger

Det siste året har MCE hatt hele fem lærlinger, nå fikk nylig den ene fagbrev. 

– Lærlinger er absolutt veien å gå for å sikre flere ansatte, det er også derfor vi satser stekt på dette og som regel har flere inne i systemet. Det er ekstremt vanskelig å finne fagfolk, da hjelper det på at vi kan lære opp våre egne, sier avdelingsleder Daniel Holten og viser til at grunnen til rekrutteringsproblemene kan være mange.

–    Det kan handle om hvor vi har bedriften vår, men det kan også handle om lønn og at det generelt er for lite status på yrkesfagene. Vi må gjøre det vi kan for å løfte yrket.  

Vekst med påbygg

Helt fra starten i 2001 har MCE jobbet med ulike konstruksjoner i stål, rustfritt stål og aluminium. Gjennom disse årene har dyreskap, og da spesielt produsert for Fatland Ølen, vært et hovedprodukt hos MCE. Etter hvert startet de også å produsere påbygg til kranbiler. Påbygg nummer 300 som nå blir markert skal leveres til Oslo-firmaet Nesstra som har fått seks påbygg levert fra MCE de siste årene. 

– Det er veldig kjekt at de som er plassert i Oslo bruker oss som er en liten bedrift i Etne, vi har et veldig godt samarbeid med de, forteller Holten. 

– Vi leverer til stadig flere kranbiler, og ser at det er et marked her. Blant kundene er alt fra små firma med få biler, til store kranfirma. Nå har vi spesialisert oss på dyreskap og påbygg til kranbiler, og her blir alt spesialtilpasset kunden. 

Han viser til at kundene strekker seg over store deler av sørlandet, og at påbyggene som blir produsert har ulike krav. 

– Det er ulik veistandard og klima på vest – og østlandet, dermed er også kravene til påbyggene annerledes. På østlandet har de for eksempel ikke så mange tunneler, dermed kan de ha høyrer biler. I Norge, og spesielt på Vestlandet, er det mer værutsatt, og derfor stilles det høyere krav til overflatebehandling.  

– Vi ser jo at det er stor konkurranse fra utlandet, og da spesielt Tyskland, når det kommer til produksjon av dyreskap. Men i utlandet får ikke kunden spesialtilpasset skap, og her kan kunden bare komme innom dersom det er noe som må ordnes. Det er det som er fordelen vår, pris kan vi ikke konkurrere på, forteller Holten. 

Planene er klare 

Påbygg står for omtrent 40 prosent av den årlige omsetningen til bedriften. I tillegg tilbyr MCE sveiseverksted for offshore-konstruksjoner og for lokale bedrifter som for eksempel Westcon og Ølen Betong. De har også eget storbilverksted. Totalt har bedriften 61 ansatte og omsatte for 85,4 millioner kroner i 2020. Bedriften er stadig på jakt etter utvikling.

– Vi har et klart mål om å komme inn på andre markeder enn livdyr og kran, for eksempel hadde det vært interessant og produsert påbygg til tipp-biler, det går ekstremt mange av de her lokalt, mener Holten.

–    Planene er der, før koronaen hadde vi også planer om å utvide. Nå roer vi det litt ned og setter søkelys på å bli gode på det vi produserer i dag. 

Bedriften har fulle ordrebøker frem til mars neste år, etter det er det litt mer usikre tider. Ikke minst er leveringstid på biler et avgjørende spørsmål, i etterkant av koronaperioden har leveringstiden blitt betraktelig lenger enn den var før. 
Siste saker fra Medvind

Ledige stillinger

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden