Kurs i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Gjør som denne gjengen - få grep om hva bærekraft egentlig er

Alle snakker om bærekraft, men hva innebærer det egentlig og hvordan kan bedriften din bruke det som et konkurransefortrinn?

Kull 1 i HVLs bærekraftskurs, som ble gjennomført våren 2023. Nå settes det opp et forkortet versjon av kurset i Vindafjord fra oktober. Foto: HVL

Hva er bærekraft? Hva vil være bærekraftig for min bedrift? 

Det var noen av spørsmålene Linda Bjelland Skjold i Ottar Skjold Maskin fikk svar på da hun gjennomførte Høgskulen på Vestlandet (HVL) sitt bærekraftskurs.

 Bærekraft i praksis - 2,5 studiepoeng

  • Kurs levert av Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Medvind Næringshage/VAF
  • Digital oppstartsamling på Zoom: 16.10. Kl 13:00-13:45. Onboarding i HVL sine systemer og informasjon som er viktig før fysisk samling.
  • Første fysiske samling: Onsdag 18.10, kl 08.30-15.30
  • Andre fysiske samling: Onsdag 1.11, kl 08.30-15.30
  • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
  • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
  • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
  • I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis.
  • Meld deg på her! Påmelding innen 04.oktober

- Å få denne innføringen i hva bærekraft faktisk er, gjorde det mye enklere for vår bedrift å «stake» ut veien videre, og i løpet av studiet fikk vi laget en bærekraftstrategi for vår bedrift, sier Linda Bjelland Skjold i Ottar Skjold Maskin.  

Populært i næringslivet

I kurset får du innblikk i hvordan du kan jobbe strategisk og praktisk med bærekraft. Deltakerne får presentert enkle verktøy, metoder og modeller som kan brukes for å integrere bærekraft i din virksomhet. Kurset og verktøyene er aktuelle for deg uansett størrelse på virksomheten, og om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Da HVL satte opp sitt første brekraftsstudie våren 2023, ble det fort fullt av deltakere fra næringslivet på Haugalandet. Nå settes kurset opp gjennom i Vindafjord, i en forkortet versjon og i samarbeid med Medvind Næringshage, som del av HVLs kurspakke for næringslivet.

Meld deg på kurset her!

Målgruppen for kurset er ansatte i bedrifter på Haugalandet, og målsetningen å sette den enkelte i stand til å integrere bærekraft i bedriften på en effektiv måte. En måte som både reduserer virksomhetens negative virkninger og øker virksomhetens positive virkninger.

- Bedriften vår var ved et veiskille; vi var Miljøfyrtårnsertifisert, men usikre på hvordan vi skulle gå videre i vårt klima- og miljøarbeid.  Dette kurset bidro til at det ble lettere for oss å være trygge i våre valg av strategi. Det er f.eks i dag stort fokus på elektrifisering av anleggsbransjen for å nå klima- og miljø målene, men en elektrisk maskin er dobbelt så dyr som en fossil maskin er i dag. Kundene er ikke villig til å ta denne kostnaden. Vi så helt tydelig at dette ikke ville være bærekraftig for Ottar Skjold Maskin AS pr. dd. Å ta vare på de ansatte, skape trygge arbeidsplasser og sikre økonomisk vekst er derfor noe av det viktigste bærekrafts arbeidet vi kan gjøre. Vi fokuserer på å redusere våre klimautslipp gjennom tiltak som ikke gir kunden ekstra kostnad. Vi ser på muligheter i det arbeidet vi allerede gjør ved å være effektive, ressursbesparende og finne gode løsninger som f.eks lav tomgang/ økonomikjøring, god massehåndtering og godt vedlikeholdt utstyr, forteller Skjold.

Les mer om kurset på HVL sine sider!

Nettverksbygging og kompetanse

Bærekraftige virksomheter har ofte en konkurransefordel. Forbrukere og investorer er stadig mer opptatt av bærekraft, og virksomheter som tar dette på alvor, kan derfor tiltrekke seg flere kunder og investorer.

Avdelingsleder for Haugeund Sparebank i Etne, Siri Tungesvik Vestbø gjennomførte det same kurset og sier at kunnskapen kommer til nytt både som finansrådgiver, men også som del av bankens eget bærekraftsarbeid.

- Flere og flere bedrifter opplever økt fokus, press og også gjerne regulatoriske krav om bærekraft. Nå har jeg jeg inngående kunnskap i aktuelle problemstillinger og verktøy for å møte disse gjennom å utarbeide en helt konkret strategisk bærekraftstrategi, forteller Vestbø. 

- For meg som finansrådgiver var det også nyttig å få kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter vår kunder kan møte fremover og hvilke sertifiseringer som finnes og som kan være riktig for den enkelte virksomhet. I tillegg kan jeg nå bidra i mye større grad i bankens bærekraftsarbeid, både internt og eksternt. Virksomheter vil være tjent med flere ansatte som er engasjerte innen dette, sier Vestbø

I tillegg er nettverksbygginga eit svært stort pluss. 

- En bonus med kurset er å møte engasjerte mennesker fra andre virksomheter, og kunne diskutere muligheter og utfordringer innen bærekraft sammen med de. Bærekraft er kommet for å bli – og dette kurset er jeg helt sikker på at alle hadde hatt noe igjen av å ta. Jeg anbefaler det på det varmeste, sier Vestbø. 

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden