2022 ble toppår for Ølen Betong AS

Høy aktivitet på mobile prosjekter, elementfabrikker og nye avdelinger førte til økt omsetning og resultat for Ølen Betong AS i 2022.

Selskapet leverte omsetning på 871 millioner kroner og et resultat etter skatt på 42,6 millioner i 2022.

Årsregnskapet for 2022 viser en omsetning på NOK 871 mill. mot NOK 688 mill. året før. Driftsresultatet før avskrivninger ble NOK 72,3 mill. mot NOK 56,9 mill. i 2021, og driftsresultatet etter avskrivninger ble NOK 55,6 mill. mot NOK 43,3 mill. Resultatet før skatt ble NOK 54,0 mill. mot NOK 44,9 mill. året før, og resultatet etter skatt ble NOK 42,6 mill. mot NOK 35,4 mill.

Økningen i både omsetning og resultat ift. 2021 skyldes bl.a. høy aktivitet på mobile prosjekter, økt aktivitet ved elementfabrikken for tunnel og samferdsel i Sveio, samt at fire avdelinger i Nord-Norge ble fusjonert inn i Ølen Betong fra 2022. kostnadsøkninger på råvarer og andre innsatsfaktorer påvirket prisveksten og har også bidratt til økt omsetning i 2022, skriver Ølen Betong i en pressemelding.

Selskapet forventer derimot nedgang i aktiviteten i 2023. Dette som følge av lavere aktivitet på mobile prosjekter og noe lavere aktivitet i lokalmarkedene.

- Vi ser imidlertid lyst på de kommende årene med en rekordhøy ordrereserve før sommeren. Blant annet ser vi frem fram til å komme i gang med produksjonen av tunnelelementer til Rogfast i 2024, heter det i pressmeldingen.

Ølen Betong AS er en av Norges ledende leverandører av ferdigbetong, betongvarer og betongelementer til tunnel og samferdsel med produksjon på mange lokasjoner i Norge. Ølen Betong er en del av Nordic Concrete Group (NCG) som er den største betongprodusenten i landet med eierinteresser i 64 betongstasjoner gjennom hel- og deleide selskap. NCG har vokst betydelig siden etableringen i 2017, både organisk og gjennom oppkjøp.

Konsernets virksomhet er landsomfattende og strekker seg fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord, og Askøy i vest til Kongsvinger i øst. Bruttoomsetningen for alle selskapene helt eller delvis eid av NCG var NOK 4,4 mrd. i 2022.

Konsolidert omsetning i 2022 var NOK 3,0 mrd. sammenlignet med NOK 2,4 mrd. året før. Driftsresultatet før avskrivninger ble NOK 343,1 mill. mot NOK 267,9 mill. i 2021, og driftsresultatet etter avskrivninger ble NOK 201,5 mill. mot NOK 137,4 mill. Resultatet før skatt ble NOK 198,4 mill. mot NOK 131,4 mill. året før, og resultatet etter skatt ble NOK 146,7 mill. mot NOK 90,3 mill.

 

Siste saker fra Medvind

Ledige stillinger

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden