Ølen Betong med ny havvind-satsing

Ølen Betong sitt nye satsingsområde Havvind blir organisert som et eget forretningsområde og vil bli ledet av Geir Finnesand og Roar Vigre. Begge har lang erfaring innenfor betong og maritime konstruksjoner.

Ølen Betong har god erfaring med havvind-prosjekt, nå satser de ytterligere innen feltet. (Foto: Ølen Betong)

Ølen Betong har lang erfaring fra drift og levering av betong til store onshore prosjekter for olje- og gassindustrien i Norge. Selskapet hadde blant annet betongleveransene til Hywind Tampen prosjektet, som er verdens største flytende havvindpark. Hywind Tampen var et pionerprosjekt og et viktig bidrag for å redusere utslipp fra Gullfaks- og Snorre-feltene i Nordsjøen, tilsvarende årlige utslipp fra 100 000 personbiler. Hywind Tampen er den første vindparken i verden som leverer strøm til olje og gassplattformer.

- Prosjektet var strategisk viktig for Ølen Betong med tanke på å være med å bidra til bærekraftige og verdiskapende løsninger for samfunnet. Med det kompetansemiljøet og ekspansive satsingen som er etablert i regionen er Ølen Betong plassert i sentrum av «Havvind regionen» sier Daglig leder Lars Norekvål i en pressemelding.

- Hywind Tampen var både utfordrende og krevende å gjennomføre med drift 24/7 over 16 måneder. Prosjektet gav oss gode erfaringer som vi tar med oss videre i ny satsing sier Finnesand som var prosjektleder på Hywind Tampen prosjektet for Ølen Betong.

Ølen Betong er godt rustet for denne type leveranse, med mobile anlegg som kan forflyttes nasjonalt, og en flåte på 120 moderne spesialkjøretøy gir oss en unik kompetanse og kapasitet. Ølen Betong er med på et forskningsprosjekt som jobber mot framtidens bærekraftige betongkonstruksjoner i maritime miljøer. Gjennom BE-sTrONG prosjektet jobber vi mot mindre CO2-utslipp, og et redusert behov for vedlikehold og reparasjoner. Det er flere partnere i prosjektet, slik at hele verdikjeden er representert.

Prosjektet har en varighet fra 2022 til 2025 og er et viktig arbeid mot å bygge hardfør infrastruktur. Med tanke på bærekraft, bestandighet og konstruksjoner i maritime eksponeringer er betong det riktige valget av byggematerialet sier teknologileder Roar Vigre.

Siste saker fra Medvind

Ledige stillinger

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden