Tilbyr høgskolekurs for næringslivet

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Vindafjord Arbeidsgiverforum vil Medvind tilby lokale og fleksible kurs tilpasset næringslivet. Les mer om prosjektet her!


Høgskulen på Vestlandet (HVL) er tildelt 2 millioner kroner til desentraliserte studier tilpasset næringslivet på Indre Haugalandet. Prosjektet er et samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidgiverforum, og vi vil i perioden 2023 - 2026 tilby kurs fra HVL lokalt i Vindafjord. Kursene er utviklet for næringslivet, og flere av kursene bygger på kurs som tidligere har vært tilbudt næringslivet på Haugalandet og i Sunnhordland. Studietilbudet er for deg som jobber i bedrifter på indre Haugalandet og regioner i nærheten. De  passer for både offentlig og privat sektor. Tema for kursene er valgt ut og tilpasset i samarbeid HVL, Medvind 24 og lokale bedrifter sine behov for kompetanse for å endringer i markedet.  

De neste åren vil det bli tilbydt kurs på totalt 15-20 studiepoeng årlig fordelt på ulike kurs. 

Studiene som tilbys gjennom dette opplegget er enkeltvise moduler på mellom 2,5 og 7,5 studiepoeng, som også er blitt tilbudt HVL sine studiesteder i Haugesund og på Stord. 

Praktisk info: 

Ta studiepoeng eller få kursbevis

Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng, eller få utstedt et kursbevis fra HVL for deltakelse på kurset. For å få kursbevis er det minimumskrav om obligatorisk oppmøte. 

Samarbeidspartnere for dette fleksible og desentraliserte studietilbudet er Mevind24 Næringshage i Ølen og Vindafjord ArbeidsgiverforumSiste saker fra Medvind

Ledige stillinger

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden