Kurs fra Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) tilbyr nå fleksible kurs lokalt i Vindafjord i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. Se kursene her!

Slik søker du

HVL-kurs i Medvind

 • Kurspakken tilbys av Høgskulen på Vestlandet (HVL) i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum.  Les mer om prosjektet her. 
 • Meld deg på via påmelding på VAF/Medvind sine nettsider (påmeldingslink under hver kurs).
 • Avklar med arbeidsgiver på forhånd. Påmeldingslisten videresendes til HVL.
 • Videre vil du få tilsendt en e-post fra Opptaksavdelingen ved HVL, merk at det er viktig å lese mailen grundig og svare på det som etterspørres, Opptak spør gjerne om mer informasjon dersom du har bakgrunn i realkompetanse, her må arbeidsgiver være på ballen og raskt lage dokumentasjon for søker.
 • Opptaksavdelingen vil så behandle din søknad og formelt ta deg opp til utdanningen. Når opptaket er behandlet, vil du få et tilbud fra HVL om plass på kurset, som du må takke ja til for å få delta.

Bakgrunnen for egenandel

 • Kurset koster ikke noe for deg som deltaker, men det påløper en egenandel for virksomheten du jobber i. Du må derfor oppgi arbeidsgiver og fakturainformasjon i påmeldingsskjemaet. Resten av kurskostnadene er dekket av offentlige midler til fleksibel og desentralisert utdanning via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.


VÅR 2024

Prosjektledelse og prosess – 7,5 studiepoeng

Prosjektledelse handler om å håndtere tid, ressurser og aktiviteter på en måte som sikrer at et prosjekt fullføres i tide. Gjennom vårt prosjektlederkurs vil du derfor lære teknikker, metoder og verktøy for styring av prosjekt . Etter kurset vil du være i stand til å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

Les mer om kursetBusiness English – 2,5  studiepoeng

Engelsk er det mest utbredte språket i internasjonal forretningskommunikasjon. Med solide engelskkunnskaper blir det lettere å kommunisere effektivt med internasjonale partnere, kunder og kolleger. Kurset vil legge vekt på engelsk som du trenger i arbeidet ditt, særlig med tanke på kjøp, salg, forhandlinger og kommunikasjon med kunder og handelsparter. Du vil også lære «basic business» og «legal vokabular» i tillegg til grammatikk, høflighet, formalitet og konsis skriving. 

Les mer og meld deg på her HØST 2024

Digitalisering, lønnsomhet og bærekraft  –  5 studiepoeng

Å forstå digitalisering er nøkkelen til å holde tritt med den teknologiske utviklingen og dra nytte av den. Digitalisering er ikke avgrenset til å være noe som skjer i en bransje, eller rundt en bestemt teknologi. Det er derfor nødvendig med mer kompetanse i både bedrifter og offentlige organisasjoner. I dette kurset vil du få en introduksjon til digitalisering og omstilling ut fra et helhetlig perspektiv. Du vil blant annet lære om hvordan digitalisering kan øke nytten og verdien for brukere, samtidig som det kan være lønnsomt for virksomheten, og bli en katalysator for bærekraftig utvikling. 

Kurset går over fire samlinger.  5.- 6. september, 19. september og 3. oktober, kl. 08:30-15:30

Les mer og meld deg på herEndringsledelse i teori og praksis – 2,5 studiepoeng

I dagens samfunn er endring en konstant realitet. Virksomheter må hele tiden tilpasse seg nye teknologier, markedsforhold og kundekrav. De virksomheter som greier å tilpasse seg raskt og effektivt, er bedre rustet til å konkurrere i et stadig skiftende forretningsmiljø. Endringsledelse er derfor avgjørende for å opprettholde konkurransekraft, og ledere bør være de første som tar innover seg og fronter endringer i organisasjonen. 

Noen tema som vil bli fokusert på i kurset:

 • organisasjoner som endringsarenaer
 • endringsledelse som oppgave og utfordring
 • organisatoriske endringsprosesser fra plan til praksis
 • rollen som mellomleder og endringsagent
 • endringsledelse som iverksettelsesutfordring

Kurset går over to samlinger:  Samling 7. november og 21. november, kl 08:30-15:30


 Les mer og meld deg på her


VÅR 2025

Prosjektledelse og prosess – 7,5 studiepoeng

Kurset vil gjøre studenten i stand til å bruke kunnskap, metoder og verktøy til å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt. Emnet gir en innføring i prosjektledelse og prosesslederforståelse. Grunnleggende begreper, teorier og verktøy blir gjennomgått. Studentene gis en oversikt over og innsikt i hvordan prosjekter kan gjennomføres i en usikker og kompleks virkelighet preget av mange aktører og stadige endringer. En stor del av emnet handler om studentenes prosjektoppgave. Gjennom prosjektoppgaven får studentene jobbet praktisk med et konkret prosjekt. Dette gir praktisk anvendelse av teori og praktisk erfaring med prosjektarbeid. Den endelige prosjektrapporten gir innføring i akademisk skriving.

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!


HØST 2025

Bærekraft i praksis 2,5 studiepoeng

Bærekraftige virksomheter har ofte en konkurransefordel. Forbrukere og investorer er stadig mer opptatt av bærekraft, og virksomheter som tar dette på alvor, kan derfor tiltrekke seg flere kunder og investorer. I kurset får du innblikk i hvordan du kan jobbe strategisk og praktisk med bærekraft. Du får presentert enkle verktøy, metoder og modeller som kan brukes for å integrere bærekraft i din virksomhet. Kurset og verktøyene er aktuelle for deg uansett størrelse på virksomheten, og om du jobber i privat eller offentlig sektor. 

Kurset går over to endagssamlinger. 

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!


Kommunikasjon og forhandlingsforståelse – 5 studiepoeng

I dette kurset vil studentene få en introduksjon til hvordan de best kan kommunisere for å oppnå sine mål, interesser og forebygge misforståelser. De vil også få kunnskap om kommunikasjon i forhandlinger, konfliktløsing og verdiskaping.

Kurset går over fire endagssamlinger. 

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!


VÅR 2026

Prosjektledelse og prosess – 7,5 studiepoeng

Prosjektledelse handler om å håndtere tid, ressurser og aktiviteter på en måte som sikrer at et prosjekt fullføres i tide. Gjennom vårt prosjektlederkurs vil du derfor lære teknikker, metoder og verktøy for styring av prosjekt . Etter kurset vil du være i stand til å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!


Digitalisering, lønnsomhet og bærekraft  –  5 studiepoeng

Å forstå digitalisering er nøkkelen til å holde tritt med den teknologiske utviklingen og dra nytte av den. Digitalisering er ikke avgrenset til å være noe som skjer i en bransje, eller rundt en bestemt teknologi. Det er derfor nødvendig med mer kompetanse i både bedrifter og offentlige organisasjoner. I dette kurset vil du få en introduksjon til digitalisering og omstilling ut fra et helhetlig perspektiv. Du vil blant annet lære om hvordan digitalisering kan øke nytten og verdien for brukere, samtidig som det kan være lønnsomt for virksomheten, og bli en katalysator for bærekraftig utvikling. 

Kurset går over fire endagsssamlinger. 

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!


Høst 2026

Endringsledelse i teori og praksis – 2,5 studiepoeng

I dagens samfunn er endring en konstant realitet. Virksomheter må hele tiden tilpasse seg nye teknologier, markedsforhold og kundekrav. De virksomheter som greier å tilpasse seg raskt og effektivt, er bedre rustet til å konkurrere i et stadig skiftende forretningsmiljø. Endringsledelse er derfor avgjørende for å opprettholde konkurransekraft, og ledere bør være de første som tar innover seg og fronter endringer i organisasjonen. 

Noen tema som vil bli fokusert på i kurset:

 • organisasjoner som endringsarenaer
 • endringsledelse som oppgave og utfordring
 • organisatoriske endringsprosesser fra plan til praksis
 • rollen som mellomleder og endringsagent
 • endringsledelse som iverksettelsesutfordring

Kurset går over to endagssamlinger. 

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!


Digitalisering, lønnsomhet og bærekraft  –  5 studiepoeng

Å forstå digitalisering er nøkkelen til å holde tritt med den teknologiske utviklingen og dra nytte av den. Digitalisering er ikke avgrenset til å være noe som skjer i en bransje, eller rundt en bestemt teknologi. Det er derfor nødvendig med mer kompetanse i både bedrifter og offentlige organisasjoner. I dette kurset vil du få en introduksjon til digitalisering og omstilling ut fra et helhetlig perspektiv. Du vil blant annet lære om hvordan digitalisering kan øke nytten og verdien for brukere, samtidig som det kan være lønnsomt for virksomheten, og bli en katalysator for bærekraftig utvikling. 

Kurset går over fire endagsssamlinger. 

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!