Prosjektledelse og prosess - 7,5 studiepoeng

Første samling 13. - 14. februar, kl. 08.30 - 15.30 i Medvind Næringshage.

Prosjektledelse handler om å håndtere tid, ressurser og aktiviteter på en måte som sikrer at et prosjekt fullføres i tide. Gjennom vårt prosjektlederkurs vil du derfor lære teknikker, metoder og verktøy for styring av prosjekt

Etter kurset vil du være i stand til å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

Praktisk informasjon

 • Samlinger: 
  • 13.-14. februar 2024  kl. 08:30-15:30 
  • 12. mars 2024 kl. 08:30-15:30 
  •  9. april 2024 kl. 08:30-15:30 
 • Hjemmeeksamen: innlevering av endelig oppgave: frist fredag 3.mai
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
 • Egenandel for din arbeidsgiver: 
  • Mellom kr. 5400- 11200,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)

Meld deg på her!

HVL-kurs i Medvind

 • Kurset er en del av kurspakken som tilbys av  Høgskulen på Vestlandet (HVL) i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. 
 • Studietilbudet er for deg som jobber i en bedrift eller kommuner på indre Haugalandet eller regionene rundt. 
 • Kurset koster ikke noe for deg som deltaker, men det påløper en egenandel for virksomheten du jobber i. Du må derfor oppgi arbeidsgiver og fakturainformasjon i påmeldingsskjemaet. Resten av kurskostnadene er dekket av offentlige midler til fleksibel og desentralisert utdanning via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Slik søker du: 
  • Meld deg på via påmelding på VAF sine nettsider 
  • Avklar med arbeidsgiver på forhånd. Påmeldingslisten videresendes til HVL.
  • Videre vil du få tilsendt en e-post fra Opptaksavdelingen ved HVL, merk at det er viktig å lese mailen grundig og svare på det som etterspørres, Opptak spør gjerne om mer informasjon dersom du har bakgrunn i realkompetanse, her må arbeidsgiver være på ballen og raskt lage dokumentasjon for søker.
  • Opptaksavdelingen vil så behandle din søknad og formelt ta deg opp til utdanningen. Når opptaket er behandlet, vil du få et tilbud fra HVL om plass på kurset, som du må takke ja til for å få delta.

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i prosjektledelse og prosesslederforståelse. Grunnleggende begreper, teorier og verktøy blir gjennomgått. Studentene gis en oversikt over og innsikt i hvordan prosjekter kan gjennomføres i en usikker og kompleks virkelighet preget av mange aktører og stadige endringer.

En stor del av emnet handler om studentenes prosjektoppgave. Gjennom prosjektoppgaven får studentene jobbet praktisk med et konkret prosjekt. Dette gir praktisk anvendelse av teori og praktisk erfaring med prosjektarbeid. Den endelige prosjektrapporten gir innføring i akademisk skriving.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om begreper og teorier knyttet til:

 • Verdiskaping og måloppnåelse i prosjekter
 • Prosjektdefinering, interessenter, strategier og planlegging
 • Organisering, teamarbeid og ledelse av prosjekter
 • Prosjektarbeidsprosessen, prosjektstyring, usikkerhet og kompleksitet

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten anvende ulike faglige perspektiver og tilnærminger for å:

 • Planlegge og følge opp prosjekter
 • Beskrive og analysere ulike typer prosjekter
 • Beskrive og drøfte tiltak som fremmer verdiskaping i prosjekt

Generell kompetanse

Ved fullført emne har kandidaten:

 • Erfaring med å jobbe både selvstendig og i grupper
 • Evne til å formidle fagstoff skriftlig
 • Evne til refleksjon om prosjekter, deres kjennetegn og rolle i samfunnet

Les mer i emneplanen på HVL sine sider.