Kurs frå Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) tilbyr nå fleksible og korte kurs lokalt i Vindafjord i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. Allerede nå kan du melde deg på kursene! Kursene er åpne for alle.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er tildelt 2 millioner kroner til desentraliserte studier tilpasset næringslivet på Indre Haugalandet.

 Prosjektet er et samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidgiverforum, og vi vil i løpet av de neste fire årene tilby kurs fra HVL lokalt i Vindafjord. Kursene er utviklet for næringslivet, og flere av kursene bygger på kurs som tidligere har vært tilbudt næringslivet. Studietilbudet er for deg som jobber i en bedrift på indre Haugalandet. Kursene er relevante for virksomheter i indre Haugalandet og regioner i nærheten og passer for både offentlig og privat sektor. Tema for kursene er valgt ut og tilpasset i samarbeid HVL, Medvind 24 og lokale bedrifter sine behov for kompetanse for å endringer i markedet.  Første kurs ut omhandler bærekraft, som er et hett tema for næringslivet. Kurset har oppstart alt i oktober! Meld deg på nå for å få plass. Du finner påmeldingslink og informasjon om kursene under. 

Bakgrunnen for egenandel

 • Kurset koster ikke noe for deg som deltaker, men det påløper en egenandel for virksomheten du jobber i. Du må derfor oppgi arbeidsgiver og fakturainformasjon i påmeldingsskjemaet. Resten av kurskostnadene er dekket av offentlige midler til fleksibel og desentralisert utdanning via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Slik søker du

 • Meld deg på via påmelding på VAF sine nettsider (påmeldingslink under hver kurs).
 • Avklar med arbeidsgiver på forhånd. Påmeldingslisten videresendes til HVL.
 • Videre vil du få tilsendt en e-post fra Opptaksavdelingen ved HVL, merk at det er viktig å lese mailen grundig og svare på det som etterspørres, Opptak spør gjerne om mer informasjon dersom du har bakgrunn i realkompetanse, her må arbeidsgiver være på ballen og raskt lage dokumentasjon for søker.
 • Opptaksavdelingen vil så behandle din søknad og formelt ta deg opp til utdanningen. Når opptaket er behandlet, vil du få et tilbud fra HVL om plass på kurset, som du må takke ja til for å få delta.VÅR 2024


Prosjektledelse og prosess – 7,5 studiepoeng

Kurset vil gjøre studenten i stand til å bruke kunnskap, metoder og verktøy til å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

Emnet gir en innføring i prosjektledelse og prosesslederforståelse. Grunnleggende begreper, teorier og verktøy blir gjennomgått. Studentene gis en oversikt over og innsikt i hvordan prosjekter kan gjennomføres i en usikker og kompleks virkelighet preget av mange aktører og stadige endringer.

En stor del av emnet handler om studentenes prosjektoppgave. Gjennom prosjektoppgaven får studentene jobbet praktisk med et konkret prosjekt. Dette gir praktisk anvendelse av teori og praktisk erfaring med prosjektarbeid. Den endelige prosjektrapporten gir innføring i akademisk skriving.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Praktisk info

 • Digital oppstartsamling på Zoom i forkan av kursstart (onboarding i HVL sine systemer og informasjon som er viktig før fysisk samling)
 • Fysiske samlinger:
  • Tirsdag 13. februar , kl 08.30-15.30 
  • Onsdag 14. februar , kl 08.30-15.30 
  • Tirsdag 12. mars, kl 08.30-15.30 
  • Tirsdag 09. april , kl 08.30-15.30 
  • Fredag 3.mai: Innlevering av ekstamensoppgave
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 5400- 11200,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25Business English – 2,5  studiepoeng

Engelsk er det mest utbredte språket i internasjonal forretningskommunikasjon. Med solide engelskkunnskaper blir det lettere å kommunisere effektivt med internasjonale partnere, kunder og kolleger.

Kurset vil legge vekt på engelsk som du trenger i arbeidet ditt, særlig med tanke på kjøp, salg, forhandlinger og kommunikasjon med kunder og handelsparter. Du vil også lære «basic business» og «legal vokabular» i tillegg til grammatikk, høflighet, formalitet og konsis skriving.

Praktisk informasjon

 • Samling 3.-4. april 2024 kl. 08:30-15:30
 • Hjemmeksamen: frist for innlevering 19. april
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
 • Arbeidskrav er deltakelse på samlingen
 • Egenandel for din arbeidsgiver 
  • Mellom kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)

Meld deg på her!


Praktisk info

 • Digital oppstartsamling på Zoom i forkan av kursstart (onboarding i HVL sine systemer og informasjon som er viktig før fysisk samling) 
 • To dager fysiske kurssamlinger 
  • 3. april, kl. 08.30 - 15.30 
  • 4. april, kl. 08.30 - 15.30 
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom kr 1800-3700,- per student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25


HØST 2024


Digitalisering, lønnsomhet og bærekraft  –  2,5 studiepoeng

Digitalisering er ikke avgrenset til å være noe som skjer i en bransje, eller rundt en bestemt teknologi. Dette er derfor nødvendig å ha kompetanse om digitalisering i både bedrifter og offentlige organisasjoner. Studentene vil på dette kurset få en introduksjon til digitalisering og omstilling ut fra et helskaplig perspektiv, og fordeler og ulemper med dette. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset vil komme i løpet av oktober.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden september – november 2024  (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind Næringshage i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25


Endringsledelse i teori og praksis – 2,5 studiepoeng

Samfunns- og arbeidsliv endrer seg raskt i tiden vi lever i nå. Endringsledelse har derfor blitt en avgjørende ferdighet, og ledere må være de første som tar innover seg, og fronter, endringer i organisasjonen. 

Blant temaene i kurset: 

 • organisasjoner som endringsarenaer
 • endringsledelse som oppgave og utfordring
 • organisatoriske endringsprosesser fra plan til praksis
 • rollen som mellomleder og endringsagent 
 • endringsledelse som iverksettelsesutfordring 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden oktober – desember 2024  (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind Næringshage i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25VÅR 2025


Prosjektledelse og prosess – 7,5 studiepoeng

Kurset vil gjøre studenten i stand til å bruke kunnskap, metoder og verktøy til å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

Emnet gir en innføring i prosjektledelse og prosesslederforståelse. Grunnleggende begreper, teorier og verktøy blir gjennomgått. Studentene gis en oversikt over og innsikt i hvordan prosjekter kan gjennomføres i en usikker og kompleks virkelighet preget av mange aktører og stadige endringer.

En stor del av emnet handler om studentenes prosjektoppgave. Gjennom prosjektoppgaven får studentene jobbet praktisk med et konkret prosjekt. Dette gir praktisk anvendelse av teori og praktisk erfaring med prosjektarbeid. Den endelige prosjektrapporten gir innføring i akademisk skriving.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Praktisk info

 • Digital oppstartsamling på Zoom i forkan av kursstart (onboarding i HVL sine systemer og informasjon som er viktig før fysisk samling)
 • Fem fysiske samlinger
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 5400- 11200,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!


Modellering og analyse med Excel/Power Bl – 2,5 studiepoeng

Målet med dette kurset er å gje studentane grunnleggande innsikt i Excel/Power Bl, med fokus på dataanalyse og visualisering. Studentane vil få kjennskap til korleisein samlar inn og koplar ulik data i Power Bl, utfører analyser i Excel/Power Bl, lage interaktive visualiseringar m.m.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden mars - mai 2025 (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk 
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!


HØST 2025


Bærekraftig forretningsutvikling 2,5 studiepoeng

Kompetanse innen bærekraft blir stadig viktigere i alle bransjer, og i næringslivet vil man trenge praktisk kunnskap om hvordan man kan jobbe strategisk med bærekraft i virksomhetene! Bærekraft vil være en rød tråd i flere av emnene i kurspakken, og dette kurset vil man også få nytte av dersom man planlegger å ta andre kurs som kommer fremover. 

I kurset får du innblikk i hvordan virksomheter kan jobbe strategisk med bærekraft. Du får presentert enkle verktøy, metoder og modeller som kan brukes for å integrere bærekraft. Kurset og verktøyene er aktuelle for deg uansett størrelse på virksomheten, og om du jobber i privat eller offentlig sektor.Kursholder og faglig ansvarlig er Ineke De Rezende. Hun underviser i bærekraft på HVL, er bærekraftsleder i Norconsult og leder for ressursgruppen Grønn Lønnsomhet i Næringsforeningen Haugalandet. Kurset vil være en tilpassing og kortere utgave av et kurs som HVL i dag tilbyr med 7,5  studiepoeng.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden september – november 2025 (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!


Kommunikasjon og forhandlingsforståelse – 2,5 studiepoeng

I dette kurset vil studentene få en introduksjon til hvordan de best kan kommunisere for å oppnå sine mål, interesser og forebygge misforståelser. De vil også få kunnskap om kommunikasjon i forhandlinger, konfliktløsing og verdiskaping.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden oktober – desember 2025  (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!VÅR 2026


Prosjektledelse og prosess – 7,5 studiepoeng

Kurset vil gjøre studenten i stand til å bruke kunnskap, metoder og verktøy til å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden februar - april 2026  (med forbehold om endringer)
 • 3 todagers samlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 5400- 11 200,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
Påmeldingslink kommer!


Digitalisering, bærekraft og lønnsomhet  - 2,5 studiepoeng

Digitalisering er ikke avgrenset til å være noe som skjer i en bransje, eller rundt en bestemt teknologi. Dette er derfor nødvendig å ha kompetanse om digitalisering i både bedrifter og offentlige organisasjoner. Studentene vil på dette kurset få en introduksjon til digitalisering og omstilling ut fra et helskaplig perspektiv, og fordeler og ulemper med dette.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden mars – mai 2026   (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
Påmeldingslink kommer!


Høst 2026

Endringsledelse i teori og praksis – 2,5 studiepoeng

Samfunns- og arbeidsliv endrer seg raskt i tiden vi lever i nå. Endringsledelse har derfor blitt en avgjørende ferdighet, og ledere må være de første som tar innover seg, og fronter, endringer i organisasjonen. 

Blant temaene i kurset: 

 • organisasjoner som endringsarenaer
 • endringsledelse som oppgave og utfordring
 • organisatoriske endringsprosesser fra plan til praksis
 • rollen som mellomleder og endringsagent 
 • endringsledelse som iverksettelsesutfordring 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden september – november 2026   (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
Påmeldingslink kommer!

 

Strategisk ledelse – 2,5 studiepoeng

Studentene vil få innsikt i organisasjonsteori, ledelse og problemstillinger organisasjoner kan stå ovenfor og hvordan man kan fremme organisasjoners effektivitet, legitimitet og måloppnåelse. Strategiplanlegging og strategiimplementering vil også inngå.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden oktober – desember 2026 (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
Påmeldingslink kommer!


Tidligere kurs

Bærekraft i praksis 2,5 studiepoeng

Første kurs ut omhandler bærekraft, som er et hett tema for næringslivet. Kurset har oppstart alt i oktober! Meld deg på nå for å få plass.  

Kompetanse innen bærekraft blir stadig viktigere i alle bransjer, og i næringslivet vil man trenge praktisk kunnskap om hvordan man kan jobbe strategisk med bærekraft i virksomhetene! Bærekraft vil være en rød tråd i flere av emnene i kurspakken, og dette kurset vil man også få nytte av dersom man planlegger å ta andre kurs som kommer fremover. 

I kurset får du innblikk i hvordan virksomheter kan jobbe strategisk med bærekraft. Du får presentert enkle verktøy, metoder og modeller som kan brukes for å integrere bærekraft. Kurset og verktøyene er aktuelle for deg uansett størrelse på virksomheten, og om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Kursholder og faglig ansvarlig er Ineke De Rezende. Hun underviser i bærekraft på HVL, er bærekraftsleder i Norconsult og leder for ressursgruppen Grønn Lønnsomhet i Næringsforeningen Haugalandet. Kurset vil være en tilpassing og kortere utgave av et kurs som HVL i dag tilbyr med 7,5 studiepoeng.

I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Praktisk informasjon

 • Løpende påmelding fram til kursstart, så lenge det er plass!
 • Digital oppstartsamling på Zoom: 16.10. Kl 13:00-13:45. Onboarding i HVL sine systemer og informasjon som er viktig før fysisk samling. 
 • Første fysiske samling: Onsdag 18.10, kl 08.30-15.30 
 • Andre fysiske samling: Onsdag 1.11, kl 08.30-15.30
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis.
Prosjektplanlegging for leverandørindustrien – 7,5 studiepoeng

Studentene vil på dette kurset få relevant kunnskap og ferdigheter innenfor prosjektplanlegging, prosjektstyring og etablering,  og om hvordan et prosjekt bør gjennomføres for å være velykket. Kurset vil bli tilpasset leverandørindustrien og den type prosjekt industrien jobber med.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden februar - april  2025 (med forbehold om endringer)
 • 3 todagers samlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 5400 - 11200,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25

Mer informasjon og påmeldingslink kommer!