Business English - 2,5 studiepoeng

3.- 4. april 2024 kl. 08:30-15:30 i Medvind Næringshage.

Engelsk er det mest utbredte språket i internasjonal forretningskommunikasjon. Med solide engelskkunnskaper blir det lettere å kommunisere effektivt med internasjonale partnere, kunder og kolleger.

Kurset vil legge vekt på engelsk som du trenger i arbeidet ditt, særlig med tanke på kjøp, salg, forhandlinger og kommunikasjon med kunder og handelsparter. Du vil også lære «basic business» og «legal vokabular» i tillegg til grammatikk, høflighet, formalitet og konsis skriving. 

Praktisk informasjon

 • Samling 3.-4. april 2024 kl. 08:30-15:30
 • Hjemmeksamen: frist for innlevering 19. april
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
 • Arbeidskrav er deltakelse på samlingen
 • Egenandel for din arbeidsgiver 
  • Mellom kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)

Meld deg på her!

HVL-kurs i Medvind

 • Kurset er en del av kurspakken som tilbys av  Høgskulen på Vestlandet (HVL) i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. 
 • Studietilbudet er for deg som jobber i en bedrift eller kommuner på indre Haugalandet eller regionene rundt. 
 • Kurset koster ikke noe for deg som deltaker, men det påløper en egenandel for virksomheten du jobber i. Du må derfor oppgi arbeidsgiver og fakturainformasjon i påmeldingsskjemaet. Resten av kurskostnadene er dekket av offentlige midler til fleksibel og desentralisert utdanning via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Slik søker du: 
  • Meld deg på via påmelding på VAF sine nettsider 
  • Avklar med arbeidsgiver på forhånd. Påmeldingslisten videresendes til HVL.
  • Videre vil du få tilsendt en e-post fra Opptaksavdelingen ved HVL, merk at det er viktig å lese mailen grundig og svare på det som etterspørres, Opptak spør gjerne om mer informasjon dersom du har bakgrunn i realkompetanse, her må arbeidsgiver være på ballen og raskt lage dokumentasjon for søker.
  • Opptaksavdelingen vil så behandle din søknad og formelt ta deg opp til utdanningen. Når opptaket er behandlet, vil du få et tilbud fra HVL om plass på kurset, som du må takke ja til for å få delta.

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i prosjektledelse og prosesslederforståelse. Grunnleggende begreper, teorier og verktøy blir gjennomgått. Studentene gis en oversikt over og innsikt i hvordan prosjekter kan gjennomføres i en usikker og kompleks virkelighet preget av mange aktører og stadige endringer.

En stor del av emnet handler om studentenes prosjektoppgave. Gjennom prosjektoppgaven får studentene jobbet praktisk med et konkret prosjekt. Dette gir praktisk anvendelse av teori og praktisk erfaring med prosjektarbeid. Den endelige prosjektrapporten gir innføring i akademisk skriving.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidatene skal ha:

 • Kunnskap om vokabular knyttet til virksomhet og kommunikasjon i et virksomhetsorientert miljø
 • Kunnskap om hvordan du strukturer og skriver profesjonell e-post, formelle brev, forretningsrapporter og andre relevante dokumenter
 • Kunnskap om strategier for forhandlinger på engelsk

Ferdigheter

Kandidatene skal kunne:

 • Bruke grunnleggende forretningsengelsk ordforråd effektivt
 • Ha et grunnlag for utarbeide forretningsrapporter, kontrakter og korrespondanse på forretningsorientert engelsk
 • Gjennomføre presentasjoner på forretningsorientert engelsk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kjenner den generelle strukturen til formelle tekster som kontrakter og forretningsrapporter
 • Kan gjennomføre diskusjon om kontraktsforhandlinger på forretningsrettet engelsk
 • Kan effektivt korrespondere muntlig og skriftlig på forretningsorientert engelsk

Les mer i emneplanen på HVL sine sider.