Sparebank 1 SR-Bank med fusjon

Sparebank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge går nå sammen og danner SpareBank 1 Sør-Norge. – Dette er veldig spennende, ikke minst siden vi får styrket oss og får inn mye ny kompetanse i banken, sier banksjef lokalt i Ølen, Magne Christiansen

Christiansen viser til at fusjonen ikke vil påvirke hverdagen til lokale bank-kunder i reigonen.

– Vi får ny profil og drakt, men vi er like tilstede for kunden som vi har vært før, vi får bare tilgang på et større kompetansemiljø, mener han. 

– Vi blir en kraftfull aktør med hovedkontor utenfor hovedstaden, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank i en pressmelding.


Bedre tilbud

Fasmer mener kundene vil få et bedre tilbud og tilgang til sterke kompetansemiljøer.

– Vi får lavere kapitalkostnader og god utnyttelse av våre stordriftsfordeler. Vårt sterke samarbeid i SpareBank 1-alliansen, med kraftfulle produktselskaper, felles utvikling av nye digitale løsninger og håndtering av regulatoriske krav blir sentralt i dette, uttaler hun i pressemeldingen.

– Vi skal styrke den lokale sysselsettingen og bidra til mange attraktive arbeidsplasser i hele Sør-Norge. Vi inviterer derfor alle medarbeiderne i de to bankene til å bli med videre. Kontorene kompletterer hverandre geografisk, og vi opprettholder kontorstrukturen som i dag, sier Per Halvorsen, konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge.


Sparebank for lokalsamfunn  

SpareBank 1 Sør-Norge har dype sparebank-røtter. Konsernet blir Norges største sparebank, med om lag 2300 medarbeidere fordelt på 65 kontorer i Sør-Norge, og vil ha en forvaltningskapital på rundt 500 milliarder kroner, og om lag 375 milliarder kroner i samlede utlån til folk og bedrifter.  Nåværende konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer, blir konsernsjef i SpareBank 1 Sør-Norge ASA, mens nåværende konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen, blir visekonsernsjef. Konsernet vil ha hovedkontor i Stavanger.

 

Ledende posisjon

– SpareBank 1 Sør-Norge får også et stabilt eierskap med syv lokale sparebankstiftelser som vil eie til sammen over 40 prosent av den sammenslåtte banken, sier Finn Haugan, styreleder i SpareBank 1 Sørøst-Norge. SpareBank 1 Sør-Norge vil også ha ledende posisjoner innen eiendomsmegling og regnskapstjenester, med henholdsvis 640 og 500 millioner kroner i årlig omsetning. SpareBank 1 Sør-Norge blir en børsnotert aksjesparebank med A-IRB-status og god tilgang til kapital i et internasjonalt aksje- og obligasjonsmarked. Det skal bidra til økt konkurranse i markedet til beste for kundene

Siste saker fra Medvind

Ledige stillinger

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden