Omega 365 inngår avtale med Sykehusbygg

Omega 365 har inngått rammeavtale med Sykehusbygg og de fire regionale helseforetakene angående levering av verktøy for en helhetlig BIM-løsning for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

– Dette er en stor og viktig kontrakt for oss, som øker kundegrunnlaget vårt og styrker utviklingen av kjerneproduktet vårt; Omega 365, sier avdelingsleder i Omega 365 Solutions, Roger Arnesen i en pressemelding. 

Avdelingsleder i Omega 365 Solutions, Roger Arnesen, mener kontrakten med Sykehusbygg vil øke kundegrunnlaget og styrke utviklingen av kjerneproduktet; Omega 365. Foto: Kristian RisangerHelhetlig, BIM-sentrisk FDVU bidrar til effektiv og bærekraftig eiendomsutnyttelse for drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling, samt oppbygging av en komplett digital tvilling av eiendomsmassen. 

Sykehusbygg har tidligere hatt kontrakt på området prosjektverktøy og benyttet Omega 365 i alle større utbyggingsprosjekter i helseforetakene.

– Sykehusbygg er en kunde vi har jobbet med over tid, og vi er veldig fornøyde med at helseforetakene nå ser muligheten for å ta i bruk bredden i Omega 365-systemet, ved å ta i bruk FDV-funksjonaliteten i løsningen med BIM som et sentralt element fremover, sier daglig leder for Omega 365 Solutions, Svein Tore Haraldseid. 

– Ved å samle verdikjedene for informasjon og prosesser knyttet til bygg og eiendom i ett og samme verktøy forventes det å gi gevinster til dagens drift og en ganske åpenbar «handover» mellom drift og prosjekt, sier sjef for digitalisering i Sykehusbygg, Kenth Hårsaker.

Sykehusbygg HF og de fire regionale helseforetakene har en felles målsetning om en effektiv verdikjede fra byggeprosjekt til drift og forvaltning,

BIM

  • Begrepet BIM er en forkortelse for bygningsinformasjonsmodellering, eller på engelsk building information modelling.

som bidrar til å minimere de totale livsløpskostnadene for eiendom i spesialisthelsetjenesten. Derfor har partene i fellesskap gått til anskaffelse av interregionale rammeavtaler for IKT-system for FDVU.   Sykehusbygg HF står ansvarlig for anskaffelsen, og Sykehusinnkjøp HF har hatt den merkantile gjennomføringen.

FDVU

  • Begrepet FDVU er en forkortelse for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

I pressemeldingen står det at rammeavtalen gjelder for totalt 5 millioner kvadratmeter bygg, og omfatter samtlige helseforetak i Norge. Omega 365 skal sikre beste praksis for hvordan bygningsrelatert informasjon skal håndteres for å sikre digital samhandling og BIM i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.   

– Historisk sett har det vært en prosess når en bygger noe, og en annen prosess når en skal ta det i bruk. Fordelen med helhetlig informasjonsforvaltning er at bygget da lever som en digital tvilling og selve prosjektgjennomføringen blir mye lettere, sier Arnesen.  

– Vi pleier si at systemet er med fra vugge til grav, og her får helseforetakene en helhetlig løsning, og en beste praksis. Dette er en stor kontrakt for oss, som betyr mye for oss i videre arbeid, slår Haraldseid fast.

Daglig leder i Omega 365 Solutions, Svein Tore Haraldseid, er fornøyd med at Sykehusbygg og helseforetakene nå ser muligheten for å ta i bruk bredden i Omega 365-systemet. Foto: Kristian Risanger

Effektiviserer driften

Omega 365 har jobbet systematisk med anbudsprosessen i et helt år, og er nå godt fornøyd med å sikre kontrakten på rammeavtale. Sykehusbygg og de fire regionale helseforetakene legger vekt på at både samfunnet og spesialhelsetjenesten digitaliseres, og at digitalisering igjen gir mulighet for å effektivisere driften og dermed redusere ventetid hos pasienter. De viser til at en må strukturere og styre informasjonen slik at det blir lagt til rette for nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer innenfor bygg og eiendom.  

– Digital informasjon om bygg, og spesielt nybygg, har stort fokus ute i bransjen. For oss som er en del av de store utbyggingsprosjektene er det tydelig at denne informasjonen i større grad må kunne utnyttes i driften av byggene. Dette gapet har vi snakket om lenge, så nå gleder vi oss til å ta fatt på arbeidet med å tette det, sier Kenth Hårsaker. Han legger også til at denne anskaffelsen endelig gjør det mulig for flere helseforetak å dra nytte av den informasjonen som blir overlevert. Mange helseforetak har en nå-situasjon som ikke er tilrettelagt for å benytte BIM, bare som et eksempel avslutter Hårsaker.

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden