Omega 365 åpner nytt kontor i Bergen

Omega 365 er i vekst i Bergens-regionen, og flytter inn i større lokaler. 

– Vi har fått flotte kontorer på Buen og doblet kapasiteten, men det er snart fullt allerede, sier konsernsjef i Omega 365, Petter Aalvik, da han åpnet de nye kontorene foran en samling av 70 Omega-medarbeidere fra ulike lokasjoner.

Sterk vekst i Bergen

Omega 365 etablerte kontor i Bergen allerede i 2008, etter hvert har flere selskaper i gruppen fått kontorplass her. Det tidligere kontoret ligger bare et steinkast unna de nye lokalene, og hadde kapasitet til 25 kontorplasser. I de nye lokalene i Buen er det 55 arbeidsplasser, og ikke minst får alle selskapene her kontor i samme etasje. 

Omega 365

  • Omega 365 er et globalt selskap med hovedkontor i Ølensvåg i Rogaland
  • Selskapet leverer prosjektstyringssystemer og prosjektpersonell til noen av de største kundene og prosjektene innen olje og gass, helsetjenester, infrastruktur, energi og konstruksjon.
  • I tillegg til hovedkontoret i Ølensvåg, har Omega 365 regionale kontorer i Bergen, Stavanger, Stjørdal, Kristiansund, Oslo, Tønsberg og Haugesund
  • Internasjonalt er Omega 365 lokalisert i Danmark, Sverige, Storbritannia, USA, Canada, Guyana, Australia, Litauen, Frankrike og Singapore.

– Drar nytte av større miljø

– Med alle forretningsområdene i samme etasje drar vi nytte av et større miljø og et bredere nettverk. Veksten i alle disse selskapene har vært sterkere enn prognosene skulle tilsi, noe det også kan bli fremover, sier Aalvik. 

Markedet for Subsea-operasjoner er i vekst og i de andre forretningsområdene opplever Omega 365 økt etterspørsel etter Pims og Omega 365-programvare for prosjektstyring. Det er og økt interesse for spesialister på prosjektgjennomføring innenfor ulike fagdisipliner, og innenfor arkitekt, plan- og bygningsingeniørtjenester.

Framoverlent miljø

Målgruppene for Omega 365-selskapene i regionen er både offentlige og private kunder. 

– For oss er det viktig at vi kan tilby attraktive arbeidsplasser der hvor folk ønsker å bo. Bergen er en by mange trives i, noe vi forstår godt. Her er vi etablert i et miljø der vi får mulighet til å rekruttere mange flinke folk med rett kompetanse. 

– Selv om de har kontorplass i Bergen jobber de naturligvis med kunder også langs hele kysten, og i hele landet. I Bergen har de et miljø som er både framoverlent og ekspansivt, det er dynamisk og vi håper dette kontoret gir grunnlag for interessante faglige utfordringer og mye gøy, sier Aalvik, og viser til at synergien av å samle alle selskapene i en etasje er stor.

Mange jobb-muligheter

Petter Aalvik mener de lokale avdelingslederne i Bergen har gjort en kjempejobb med å få på plass attraktive kontorlokaler og ikke minst skape vekst i selskapene. Selskapet jobber stadig med rekruttering. På nettsidene er det nå 280 åpne konsulent-stillinger, i tillegg søker Omega 365 Solutions opp til 200 systemutviklere. 

– Vi har styrket oss lokalt i Bergen med sterk rekruttering av gode konsulenter til Omega 365 Consulting, i tillegg har vi også ønsket mange nye utviklere velkomne til Omega 365 Solutions sine kontorer. Også Omega Subsea og Omega 365 Areal opplever en sterk økning, og har den siste tiden ansatt mange med viktig kompetanse.

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden