Nå har de funnet løsningen for kjøle– og frysevarer

En gammel idé er nå blitt virkelig. Autostore lanserer nå en egen lagerløsning for kjøle – og fryselager, og dermed har et helt nytt marked åpnet seg.

AutoStore er nå klare for å teste løsning for kjøle - og frysevarer hos den første pilotkunden. (Foto: AutoStore)

Espen Verpe er energiingeniør og teknisk ansvarlig for produktutviklingen og testingen av det nye robotsystemet i AutoStore for kjøle – og frysevarer. 

– Det fins temperaturregulerte lager andre steder, men ingen har klart å kombinere to ulike temperatursoner tidligere. Og her har vi som mål om å klare å få tre soner i et lager, sier Verpe som tidligere jobbet som forsker hos SINTF, nettopp på kjøleprosesser. For halvannet år siden ønsket Verpe å flytte hjem igjen til Haugesund, og AutoStore fremsto som drømmearbeidsplassen. 

Funnet pilotkunde 

– Jeg får jo jobbe med forskning her også, det er mye som skal på plass. Nå har vi jobbet med denne løsningen noen år, og testet et års tid i vår egen hub. Etter hvert er det en pilotkunde som skal få testet dette hos seg. I første omgang er det matvareindustrien som er det største markedet for disse robotene, men også farmasi er et eksempel på spennende område. De må ofte lagre medisiner kaldt, forteller Verpe engasjert. 

I det nye kjøle – og fryselageret vil det bli temperatursoner for både frysevarer og kjølevarer, på sikt håper en også å få integrert temperatur for tørrvarer i samme lager. 

– Digitale matbestillinger kommer til å bli kjempestort på sikt, og de er helt avhengige av å ha et automatisert system. 

Den største utfordringen i utviklingen har i følge Verpe vært å holde på et skarpt tempraturskille i et og samme rom, slik at de samme robotene fritt kan hente kasser fra ulike temperatursoner.

– Luft søker ofte likhet, og derfor kan det være vanskelig å holde de fraskilt. Vi måtte også teste robotene for det ekstreme og kalde miljøet, men det ser ut til å ha gått bra. 

Trenger folk 

Lagerløsningen til AutoStore er basert på et robotstyrt system der varene ligger inni griden i kasser og deretter blir hentet ned, alt etter hva en trenger. Dermed har en utnyttet lagerplassen best og fått vekk det lageret har mest av; nemlig luft. Ideen som teknisk sjef i Jakob Hatteland Electronic i 1996 kom med har utviklet seg til å bli en stor global aktør, og et børsnotert selskap. 

Nå lanseres det også nye løsninger for markeder som trenger kjøle – og frysevarer. Og til det trenger de flere ansatte. 

– Vi har en åpen stilling nå, vi trenger flere til å jobbe med utviklingen av dette, og da helst ingeniører som gjerne har erfaring med kjøling, sier Verpe.

Siste saker fra Medvind

Ledige stillinger

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden