Løfter psykisk helse i bedriften

Som et ledd i å bedre arbeidsmiljøet i Westcon kan de ansatte snakke med bedriftssykepleieren om utfordringer de har på jobb eller hjemme. De såkalte «støttesamtalene» har blitt godt mottatt i bedriften.

Malene Haraldsen og resten av HR-avdelingen på Westcon ønsker å ta de ansatte sin psykiske helse på alvor og jobber med flere forebyggende tiltak. (Foto: Kristian Risanger)

– Dette skal være et tilbud til alle, her kan de snakke om sorg, menneskelige relasjoner, vennskap, familie eller utfordringer på jobb. Det er viktig at det er rom for alle tema her, om det er manglende motivasjon, rusproblemer eller sin egen psykiske helse, sier HR-konsulent Malene Haraldsen engasjert. Samtalene med bedriftssykepleieren er blitt et viktig virkemiddel for å skape et bedre arbeidsmiljø. Det er flere som har benyttet seg av tilbudet, og mange ansatte har uttalt at de synes det er et bra tiltak for å hjelpe de som har det litt tøft.

– Vi bryr oss om de ansatte, og håper terskelen for å ta imot hjelp blir lavere. Det er ofte vanskelig å søke hjelp når det kommer til psykisk helse.  For de som har behov for å snakke med noen er kanskje terskelen lavere når de kan benytte seg av støttesamtalene uten å kontakte leder, HR eller forlate arbeidsplassen, særlig siden det i Westcon er mange som bor i lokalsamfunnet og har relasjoner til hverandre utenfor jobb, mener Haraldsen. 

Lavterskeltilbud for alle

Westcon opplevde for et års tid siden at en ansatt tok sitt eget liv. I lys av dette ønsker de å sette søkelys på den psykiske helsen til de ansatte. Ideen om støttesamtaler kom fra to kollegaer av den avdøde. Nå tilbyr Westcon et lavterskeltilbud der ansatte kan bestille time hos bedriftssykepleieren. Støttesamtalene blir gjennomført en gang i måneden, og samtalene blir avholdt på verftet. 

– Dagene som er avsatt til støttesamtaler blir som regel fullbooket, så det er tydelig at det er et behov der ute. Noen er innom en gang, andre trenger flere samtaler. Bedriftssykepleieren anbefaler også de som trenger ytterligere hjelp videre å kontakte lege eller psykolog. 

Forsikringsavtalen til Westcon sikrer de ansatte hjelp hos psykolog innen 14 dager, og 10 gratis-timer i året. 

– Det betyr jo at du er sikret hjelp uten å måtte gå via lege, og ikke minst uten å måtte bruke mye penger på det. 

– Hovedtanken med støttesamtalene er at folk som går og grubler og har noe de trenger å lufte, skal ha en plass å gå uten at de må sette seg i en bil og bli borte fra jobb i mange timer, det skal være lavterskel. 

Høyt sykefravær

De siste årene har Westcon opplevd et økende sykefravær, dette samtale-tilbudet er også et virkemiddel for å prøve å redusere det.

– Vi jobber med et prosjekt for å se på hvordan vi kan få redusert  det høye fraværet, i prosjektet ønsker vi å se på det vi kaller «24-timersmennesket». Det kan være kompliserte årsaker til en sykemelding, vi har som hensikt at vi ønsker å ivareta den ansatte og legge til rette på best mulig måte, sier Haraldsen.

Det er langtidsfraværet som er stigende, mens tallene på korttidsykemelding er mer stabile. I år har sykefraværet i bedriften vært oppe i hele 10 prosent.

– Vi må kartlegge årsaker og prøve å jobbe med forebygging. Det er viktig, mener Haraldsen som også har gjort seg noen tanker om hvilket samfunn vi lever i. Med tanke på psykisk helse så lever vi også i en tid der vi blir eksponert for veldig mye, jeg har barn selv og kjenner at jeg er glad vi slapp å vokse opp i en tid som er så digital og hvor vi ser hva andre gjør på til enhver tid. I sosiale medier er det mye glansbilder, vi deler helst bilder av fjelltopper og ferieturer, det hjelper ikke på selvfølelsen dersom en ligger hjemme på sofaen og ikke har det så bra. I fjor var det flere bekjente som åpnet seg om utfordringer om egen psykisk helse på blant annet Facebook, det er tøft gjort og det bidrar jo til mer åpenhet når en ser at andre våger å snakke høyt om det, mener Haraldsen. 

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden