Landbrukslunsj i Etne

Etne kommune, Medvind Næringshage og Fikse Næringsforening inviterer til bønder og andre med eit hjarte for landbruket til lunsj på Fugl Fønix Hotel 13. januar, kl. 12.00 - 14.00.

(Foto: Økland Foto)

På programmet:

  • Velkommen v/ordførar Mette Heidi Bergsvåg
  • Gratis Fønix-lunsj
  • Bli kjent med nye kommuneleiarar: kommunedirektør Fillipo Ballarin og kommunalsjef Åsmund Andersen Sekse, utvikling & drift
  • Temaplan for landbruk 2023 - 2027 v/Landbruksavdelinga i Vestland Fylkeskommune
  • Tilskotsmoglegheiter i eit grønt skifte v/Statsforvaltaren
  • Ny arealplan i Etne kommune v/Kristine Ebne, planavdelinga
  • Siste nytt frå landbruksavdelinga i Etne kommune

Me opnar for spørsmål og diskusjon undervegs.

Meld deg på her! 

Påmelding innan 11. januar. 

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden