Geopark Sunnhordland har fått Unesco-status

Dermed er blant anna Langfoss og Jettegrytene på Rullestad blitt reisedestinasjonar i sjeldan og internasjonal klasse. - Dette vil setja Etne på kartet som ein endå større reiselivskommune i internasjonalt perspektiv, seier John Karsten Hustveit i Åkrafjorden Oppleving.

Åkrafjorden. Foto: Jan Rabben

Geopark Sunnhordland omfattar øyriket, fjorden og fjella i Sunnhordlands-kommunane, deriblant Etne kommune.  Blant geoparken sine lokalitetar i Etne, finn me mellom anna Langfoss, Jettegrytene på Rullestad, Vannes, Kjærlighetsstien i Skånevik og Stødleterassen.  

Nå har Geoparken fått Unesco-status, eit vedtak gjort på sjølvaste 17.mai i Paris.  Med dette vil i reiselivet i Etne kommune kunna tiltrekkja seg internasjonal merksemd som destinasjon. 

- Dette vil gi eit ytterlegare løft for reiselivet i både her i Åkrafjorden og i heile Etne kommune og i Sunnhordland som regionen. Unesco er eit internasjonalt kvalitetstempel som heng svært høgt,  og med denne statusen vil me kunna nå ut til ei ny og verdsomspennande målgruppe, seier Hustveit. 

UNESCO-statusen gir eit tydeleg signal om at «her må du reisa», og dette vil bidra til at turistane blir verande endå lengre i kommunen og regionen, trur ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim. 

- Me har allereie så mange opplevingar og fantastiske reisemål i kommunen vår; alt frå natur- til lokalmatopplevingar. Nå vil me også kunna by på historiske landskapsopplevingar på internasjonalt nivå, seier Ekrheim. 

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. 190 stader i 47 land har oppnådd status som UNESCO globale geoparkar. Av våre 60 lokalitetar i UNESCO-søknaden er 22 gjeven Internasjonal Verdi. 

- Me veit det er mange turistar som reiser rundt i den store verda utelukkande for å besøka område med Unesco-status. Dette vil også bidra til å styrka Sunnhordland som destinasjon også for lokale og nasjonale målgrupper. Med Bergen, Stavanger og Hardanger tett på, er det lett å «gløyma»  Sunnhordland som reisemål, men dette vil utan tvil setja oss på kartet i nasjonalt og internasjonalt reiseliv. Nå er det avgjerande at Haugalandet og Sunnhordland samarbeider om å byggja reiselivet saman og utnytta denne moglegheita til det beste for alle aktørar i reiselivet,  seier Hustveit. 

Men kva er eigentleg ein geopark? 

- Ein UNESCO global geopark må innehalde geologisk arv av internasjonal verdi og formidle samanhengen mellom geologi, og kultur- og naturarv. Ein geopark skal auke fastbuande- og tilreisande sin kunnskap om landskapsverdiar, styrke området sin identitet og stimulere reiseliv og lokal matproduksjon i regionen, fortel Brynjar Stautland, dagleg leiar i Geopark Sunnhordland.

- Skuleverket vil óg dra nytte av geoparkens formidling av geo-arven i  landskapet vårt. No vert utfordringa å formidle for oss som bur her kva geoparken er og skal vera, kvifor me har fått statusen og korleis me kan bruke den for å styrke reiselivsnæringa i Sunnhordland, seier Stautland. 

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden