Går sammen om flisfyring i landbruket

Rørlegger Haraldseid og Fjøssystemer har i flere år jobber med flisfyringsanlegg hver for seg. Nå samler de kompetansen i et felles samarbeid rettet mot fornybar energi i lokalt landbruk.

Roy Erik Hetland er lokal kontaktperson for Fjøssystemer, som nå kraftsamler kompetansen innen flisfyring sammen med Rørlegger Haraldseid, med daglig leder Knut Inge Haraldseid i spissen. (Foto: Kristian Risanger)

– Vi har en utrolig god og grønn energikilde som vokser rundt oss. Blir den brukt riktig gir den svært svært godt energiutbytte. Svært mange bønder har energien i skogen på egen gård, og regnestykket for dem som investerer er bra, og ikke minst grønt, sier produktleder hos Fjøssystemer AS, Kjetil Olsen.

Fjøssystemer leverer bygg og innendørmekanisering til landbruksaktører i hele landet, og har det siste halvannet året satset på løsninger for flisfyring. Rørlegger Haraldseid har siden slutten av 80-tallet jobbet med montering og service på flisfyringsanlegg. Nå samler de to aktørene seg rundt felles kompetanse innen flisfyring og tilbyr komplett leveranse og service av flisyringsanlegg på Haugalandet og Sunnhordland.

Et stort ettermarked

Haraldseid har vært en mye brukt rørlegger for Fjøssystemer gjennom mange år, og begge har sett stort potensiale i flisfyring som forretningsområde. Mens Haraldseid har kompetanse på montering, installasjon og service, har Fjøssystemer et stort apparat på leveranse av fliskjele og fyringsrom.

– Når Fjøssystemer selger flisyringsanlegg er det første spørsmålet vi får om hvem som har servicen på anlegget. Skal vi lykkes med dette må vi derfor ha kompetansen lokalt, og med Rørlegger Haraldseid på laget har vi en kjempestyrke, sier Olsen.

Siden Haraldseid installerte sitt første flisfyringsanlegg i Vindafjord for over 30 år siden, har det ballet på seg.

– Vi har spisskompetanse på dette, og et godt etablert serviceapparat. Nå ser vi frem til å jobbe enda mer aktivt inn mot landbruket, sier daglig leder i Rørlegger Haraldseid, Knut Inge Haraldseid.

– De siste årene har dette markedet har begynt å vokse igjen. Med de stadig økende strømprisene ser stadig flere at dette er en svært kostnadseffektiv ressurs. Vi har spisskompetanse på dette, og et godt etablert serviceapparat. Nå ser vi frem til å jobbe enda mer aktivt inn mot landbruket, sier daglig leder i Rørlegger Haraldseid, Knut Inge Haraldseid.

Mange landbruksproduksjoner fyrer med gass, og i lys av økende priser vil flisfyringsanlegg være særlig aktuelt for produksjoner med stort varmebehov. Nå integreres flisyringsanlegg med hvilke som helst landbruksbygg landet over.

– Vi har lenge sett på løsninger for å optimalisere energibruken, kutte strømkostander og finne alternative grønne energikilder på gårdene. Med flisfyringsanlegg får man et vannbårent energisystem med et stort bruksspekter for oppvarming av alle typer bygg, forbruksvann og industrielle prosesser, sier Olsen.

Gratis rådgiving

Fornybare energikilder i landbruket er et satsingsområde både hos Innovasjon Norge og hos statsforvalteren i Rogaland. Gårdbrukere som vil undersøke mulighetene for flisfyring og gårdsvarmeanlegg, kan fram til sommeren få gratis rådgiving, oppfølging og kartlegging hos Statsforvalteren. Med utgangspunkt i gårdsbesøk, blir det utarbeidet forslag til teknisk løsning, råstoff og økonomi. Tilbudet gir et vurderingsgrunnlag som kan brukes dersom gårdbrukeren ønsker å søke Innovasjon Norge om investeringsstøtte.

Siste saker fra Medvind

Ledige stillinger

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden