Aktuelle kurs på HVL

Høgskulen på Vestlandet tilbyr nå kurs retta mot folk i arbeidslivet som ønsker mer utdanning. Kursene er av høy relevans og har fokus på aktuelle tema som bærekraft og datakunnskap.

Foto: Høgskulen på Vestlandet/Falkeblikk AS

Arbeidslivet og samfunnet utvikler seg i takt med hverandre, noe som både er spennende og utfordrende for de som skal utføre bedriftens viktige oppgaver. HVL tilbyr flere relevante og korte videreutdanninger ved campus Haugesund våren 2023 med mål om å trygge den ansatte i deres møte med disse nye kravene. Benytt denne muligheten til faglig utvikling, nettverksbygging og motivasjon.

Bærekraftig forretningsutvikling 7,5 stp.

Søknadsfrist 19. februar, 5 samlingsdager

Dette kurset er for deg som søker en bred oversikt over temaet bærekraft, og ønsker å få grep om emnet slik at det blir anvendbart og håndterbart i din bedrift eller organisasjon. Du lærer å utarbeide en kvalitetssikret bærekraftstrategi.

Data Science - fra data til konkurransefortrinn 7,5 stp

Søknadsfrist 19. februar, 5 samlingsdager

Trenger du mer kunnskap om sentrale verktøy for bearbeiding og utnyttelse av data? Ønsker du å lære RStudio, Github og R-pakkene i Tidyverse? I dette kurset lærer du å gå fra rådata til et ryddig datasett som er klar til bruk for analyser, visualisering og modellering.

Strategiske beslutninger med Power BI 2,5 stp

Søknadsfrist 5. februar, oppstart 17. februar, 2 samlingsdager

Power BI er en programvare for interaktiv datavisualisering utviklet av Microsoft med hovedfokus på forretningsinnsikt. Det kan være en fordel å ta Excelkurset for å ha kjennskap til Excel Power Tools i forkant.

Tips om diverse støtteordninger om aktuelt:

Lånekassen gir lån til deltidsstudier.

Fagforeninger har utdanningsstipend som medlemmer kan søke på.

BIO-midler er en tilskuddsordning fra fylkeskommunen til opplæringsprosjekter som skal gi ansatte kompetanseheving i forbindelse med en bedrifts omstilling. Bedrifter kan søke støtte for studier, sjekk formål og tema for søknad .

Siste saker fra Medvind

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden