HVL-kurs i Medvind

Høgskulen på Vestlandet (HVL) tilbyr nå fleksible og korte kurs lokalt i Vindafjord i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. Allerede nå kan du melde deg på kursene!


Høgskulen på Vestlandet (HVL) er tildelt 2 millionar kroner til desentraliserte studier tilpasset næringslivet på Indre Haugalandet.  Prosjektet er et samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidgiverforum, og vi vil i løpet av de neste fire åra tilby kurs fra HVL lokalt i Vindafjord. Kursene er utviklet for næringslivet, og flere av kursene bygger på kurs som tidligere har vært tilbudt næringslivet. Studietilbudet er for deg som jobber i en bedrift på indre Haugalandet. Kursene er relevante for virksomheter i indre Haugalandet og regioner i nærheten og passer for både offentlig og privat sektor. Tema for kursene er valgt ut og tilpasset i samarbeid HVL, Medvind 24 og lokale bedrifter sine behov for kompetanse for å endringer i markedet.  Første kurs ut omhandler bærekraft, som er et hett tema for næringslivet. Kurset har oppstart alt i oktober! Meld deg på nå for å få plass. Du finner påmeldingslink og informasjon om kursene under. 

Se alle kursene og påmeldingslinker nedover i saken!

Bakgrunnen for egenandel

Kurset koster ikke noe for deg som deltaker, men det påløper en egenandel for virksomheten du jobber i. Du må derfor oppgi arbeidsgiver og fakturainformasjon i påmeldingsskjemaet. Resten av kurskostnadene er dekket av offentlige midler til fleksibel og desentralisert utdanning via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Slik søker du 

Meld deg på via påmelding på VAF sine nettsider (påmeldingslink under hver kurs.).  Avklar med arbeidsgiver på forhånd. Påmeldingslisten videresendes til HVL. Videre vil du få tilsendt en e-post fra Opptaksavdelingen ved HVL, merk at det er viktig å lese mailen grundig og svare på det som etterspørres, Opptak spør gjerne om mer informasjon dersom du har bakgrunn i realkompetanse, her må arbeidsgiver være på ballen og raskt lage dokumentasjon for søker. Opptaksavdelingen vil så behandle din søknad og formelt ta deg opp til utdanningen. Når opptaket er behandlet, vil du få et tilbud fra HVL om plass på kurset, som du må takke ja til for å få delta. 

Bærekraft i praksis 2,5 studiepoeng

Første kurs ut omhandler bærekraft, som er et hett tema for næringslivet. Kurset har oppstart alt i oktober! Meld deg på nå for å få plass.  

Kompetanse innen bærekraft blir stadig viktigere i alle bransjer, og i næringslivet vil man trenge praktisk kunnskap om hvordan man kan jobbe strategisk med bærekraft i virksomhetene! Bærekraft vil være en rød tråd i flere av emnene i kurspakken, og dette kurset vil man også få nytte av dersom man planlegger å ta andre kurs som kommer fremover. 

I kurset får du innblikk i hvordan virksomheter kan jobbe strategisk med bærekraft. Du får presentert enkle verktøy, metoder og modeller som kan brukes for å integrere bærekraft. Kurset og verktøyene er aktuelle for deg uansett størrelse på virksomheten, og om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Kursholder og faglig ansvarlig er Ineke De Rezende. Hun underviser i bærekraft på HVL, er bærekraftsleder i Norconsult og leder for ressursgruppen Grønn Lønnsomhet i Næringsforeningen Haugalandet. Kurset vil være en tilpassing og kortere utgave av et kurs som HVL i dag tilbyr med 7,5 studiepoeng.

I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Praktisk informasjon

 • Digital oppstartsamling på Zoom: 16.10. Kl 13:00-13:45. Onboarding i HVL sine systemer og informasjon som er viktig før fysisk samling. 
 • Første fysiske samling: Onsdag 18.10, kl 08.30-15.30 
 • Andre fysiske samling: Onsdag 1.11, kl 08.30-15.30
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis.


VÅR 2024

Prosjektledelse – 7,5 studiepoeng

Kurset vil gjøre studenten i stand til å bruke kunnskap, metoder og verktøy til å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset vil komme i løpet av oktober.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden februar – april 2024 (med forbehold om endringer)
 • 3 todagers samlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. [IH1] [IH2] [IH3] [IH4] [IH5] [HG6]
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 5400- 11200,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25Business English – 2,5  studiepoeng

Kurset vil legge vekt på engelsk som studentene trenger i arbeidet sitt, særlig med tanke på kjøp, salg, forhandlinger og kommunikasjon med kunder og handelsparter. Man vil også lære «basic business» og «legal vokabular» i tillegg til grammatikk, høflighet, formalitet og konsis skriving.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset vil komme i løpet av oktober.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden februar  - mai 2024   (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind Næringshage i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25


HØST 2024

Bærekraft, lønnsomhet og digitalisering – 2,5 studiepoeng

Digitalisering er ikke avgrenset til å være noe som skjer i en bransje, eller rundt en bestemt teknologi. Dette er derfor nødvendig å ha kompetanse om digitalisering i både bedrifter og offentlige organisasjoner. Studentene vil på dette kurset få en introduksjon til digitalisering og omstilling ut fra et helskaplig perspektiv, og fordeler og ulemper med dette. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset vil komme i løpet av oktober.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden september – november 2024  (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind Næringshage i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25


Endringsledelse i teori og praksis – 2,5 studiepoeng

Samfunns- og arbeidsliv endrer seg raskt i tiden vi lever i nå. Endringsledelse har derfor blitt en avgjørende ferdighet, og ledere må være de første som tar innover seg, og fronter, endringer i organisasjonen. 

Blant temaene i kurset: 

 • organisasjoner som endringsarenaer
 • endringsledelse som oppgave og utfordring
 • organisatoriske endringsprosesser fra plan til praksis
 • rollen som mellomleder og endringsagent 
 • endringsledelse som iverksettelsesutfordring 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden oktober – desember 2024  (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind Næringshage i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25


Strategisk ledelse – 2,5 studiepoeng

Studentene vil få innsikt i organisasjonsteori, ledelse og problemstillinger organisasjoner kan stå ovenfor og hvordan man kan fremme organisasjoners effektivitet, legitimitet og måloppnåelse. Strategiplanlegging og strategiimplementering vil også inngå.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden oktober - desember 2024   (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis.
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset
 • Sted: Medvind Næringshage i Ølensvåg, møterom Orkan
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25


VÅR 2025


Prosjektplanlegging for leverandørindustrien – 7,5 studiepoeng

Studentene vil på dette kurset få relevant kunnskap og ferdigheter innenfor prosjektplanlegging, prosjektstyring og etablering,  og om hvordan et prosjekt bør gjennomføres for å være velykket. Kurset vil bli tilpasset leverandørindustrien og den type prosjekt industrien jobber med.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden februar - april  2025 (med forbehold om endringer)
 • 3 todagers samlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 5400 - 11200,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25


 

Modellering og analyse med Excel/Power Bl – 2,5 studiepoeng

Målet med dette kurset er å gje studentane grunnleggande innsikt i Excel/Power Bl, med fokus på dataanalyse og visualisering. Studentane vil få kjennskap til korleisein samlar inn og koplar ulik data i Power Bl, utfører analyser i Excel/Power Bl, lage interaktive visualiseringar m.m.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden mars - mai 2025 (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk 
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25


HØST 2025

Bærekraft i praksis 2,5 studiepoeng

Kompetanse innen bærekraft blir stadig viktigere i alle bransjer, og i næringslivet vil man trenge praktisk kunnskap om hvordan man kan jobbe strategisk med bærekraft i virksomhetene! Bærekraft vil være en rød tråd i flere av emnene i kurspakken, og dette kurset vil man også få nytte av dersom man planlegger å ta andre kurs som kommer fremover. 

I kurset får du innblikk i hvordan virksomheter kan jobbe strategisk med bærekraft. Du får presentert enkle verktøy, metoder og modeller som kan brukes for å integrere bærekraft. Kurset og verktøyene er aktuelle for deg uansett størrelse på virksomheten, og om du jobber i privat eller offentlig sektor.Kursholder og faglig ansvarlig er Ineke De Rezende. Hun underviser i bærekraft på HVL, er bærekraftsleder i Norconsult og leder for ressursgruppen Grønn Lønnsomhet i Næringsforeningen Haugalandet. Kurset vil være en tilpassing og kortere utgave av et kurs som HVL i dag tilbyr med 7,5  studiepoeng.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden september – november 2025 (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25


Kommunikasjon og forhandlingsforståelse – 2,5 studiepoeng

I dette kurset vil studentene få en introduksjon til hvordan de best kan kommunisere for å oppnå sine mål, interesser og forebygge misforståelser. De vil også få kunnskap om kommunikasjon i forhandlinger, konfliktløsing og verdiskaping.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden oktober – desember 2025  (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25

VÅR 2026

Prosjektledelse – 7,5 studiepoeng

Kurset vil gjøre studenten i stand til å bruke kunnskap, metoder og verktøy til å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden februar - april 2026  (med forbehold om endringer)
 • 3 todagers samlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 5400- 11 200,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
Påmeldingslink kommer!


Bærekraft, lønnsomhet og digitalisering - 2,5 studiepoeng

Digitalisering er ikke avgrenset til å være noe som skjer i en bransje, eller rundt en bestemt teknologi. Dette er derfor nødvendig å ha kompetanse om digitalisering i både bedrifter og offentlige organisasjoner. Studentene vil på dette kurset få en introduksjon til digitalisering og omstilling ut fra et helskaplig perspektiv, og fordeler og ulemper med dette.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden mars – mai 2026   (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger fysisk
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
Påmeldingslink kommer!


Høst 2026

Endringsledelse i teori og praksis – 2,5 studiepoeng

Samfunns- og arbeidsliv endrer seg raskt i tiden vi lever i nå. Endringsledelse har derfor blitt en avgjørende ferdighet, og ledere må være de første som tar innover seg, og fronter, endringer i organisasjonen. 

Blant temaene i kurset: 

 • organisasjoner som endringsarenaer
 • endringsledelse som oppgave og utfordring
 • organisatoriske endringsprosesser fra plan til praksis
 • rollen som mellomleder og endringsagent 
 • endringsledelse som iverksettelsesutfordring 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden september – november 2026   (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
Påmeldingslink kommer!

 

Strategisk ledelse – 2,5 studiepoeng

Studentene vil få innsikt i organisasjonsteori, ledelse og problemstillinger organisasjoner kan stå ovenfor og hvordan man kan fremme organisasjoners effektivitet, legitimitet og måloppnåelse. Strategiplanlegging og strategiimplementering vil også inngå.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Praktisk info

 • Gjennomføres i perioden oktober – desember 2026 (med forbehold om endringer)
 • To endagssamlinger
 • Hjemmeeksamen: I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 2,5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis. 
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan.
 • Minimum/maksimum antall studenter: 12-25
Påmeldingslink kommer!


Siste saker fra Medvind

Ledige stillinger

Hva skjer i Medvind

Folk i vinden