VAF: Kurs i NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

Vindafjord Arbeidsgiverforum inviterer til kurs 12. februar, kl. 09.00 - 16.00 i Medvind Næringshage.

Inngår måling av areal eller annen bruk av arealbetegnelser i din arbeidshverdag? Er du kjent med arealbegrepene og bruken av disse? Den nye utgaven av NS 3940:2023 inneholder en rekke endringer, og på dette kurset vil du få en bedre forståelse for bruken av standarden og betydning av de ulike arealbegrepene

På dette kurset får du en innføring i:

 • Behovene for og prosessen frem til den nye reviderte standarden – historikk, historier og eksempler
 •  tandardens omfang og innhold – hvem er standarden for, og hvilke bruksområder er standarden tenkt å dekke
  • Innføring i de ulike arealbegrepene og bruken av disse:
   • Definisjoner og måleregler
   • Generelle areal- og volumbegreper
   • Nye regler og arealbegreper knyttet til utvikling og omsetning av bolig
   • Arealbegreper og målemetoder knyttet til leie av næringsbygg

Du vil sitte igjen med en god forståelse for standardens ulike bruksområder, hvordan areal måles og sammenhengen mellom myndighetsbegreper, andre standarder og internasjonale arealbegreper.

Foreleser Lars Jarle Nore er sivilarkitekt og prosjektdirektør i Henning Larsen Architects og tidligere Rambøll. Han har bred erfaring fra prosjektering av alle typer bygg, og har jobbet i alle faser av byggeprosjekter. Han har spesiell ekspertise innen arealprogrammering og benchmarking av arealbruk i bygg. Lars har blant annet hatt sentrale roller i planleggingen og programmeringen av Nytt Regjeringskvartal og Campus NTNU, og er tilknyttet NTNU som foreleser og sensor. Han har vært styreleder i Arkitektbedriftene i Norge og sittet i styret i den europeiske arkitektforeningen ACE og har gjennom det også erfaring fra internasjonal standardisering.

Mer info og påmelding finner du hos Vindafjord Arbeidsgiverforum.