Kurs i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Innovasjon Norge: Tilskotsordningar for tilleggsnæringar i landbruket

Tysdag 28.november, kl. 19.00 i Medvind Næringshage, Ølensvåg

Medvind Næringshage tilbyr rådgiving for bønder som ønskjer å starta med tilleggsnæring. Saman med Innovasjon Norge inviterer me til Informasjonsmøte om tilskotsordningar for tilleggsnæringar. 

Me får besøk av Olav Tegle frå Innovasjon Norge Rogaland som informerer om

  • Kva tilskotsordningar Innovasjon Norge har innan tilleggnærings
  • Kva skal til for å søka?
  • Kva bør ein tenkja på i prosjektet sitt?
  • Korleis søker ein?
  • Kva er viktig for Innovasjon Norge i søknaden?
  • Spørsmål og diskusjon.

Har de konkrete prosjekt de vil lufta for Innovasjon Norge, kan de få eit møte med Olav. Skriv gjerne kva de vil drøfta med han i påmeldingsskjemaet. 

  • Tid: tysdag 28.november, kl. 19.00
  • Stad: Orkan møterom, Medvind Næringshage, Ølensvåg
  • Det er gratis å delta