Seminar - Byggherreforskriften

Fredag 16. februar, kl. 11.00 - 16.00, Medvind Ølensvåg.


I samarbeid med Novaform inviterer Medvind til seminar om byggherreforskriften, fredag 16. februar, kl. 11.00 - 16.00. 

  • Tid: fredag 16. februar, kl. 11.00 - 16.00. 
  • Sted: Medvind, Ølensvåg

Novaform er kursholder. 

NB! Få plasser igjen. 

Innhold:

Formål og omfang av Byggherreforskriften.

  • Når kommer forskriften til anvendelse, og hvilke ansvarsområder, roller, plikter og oppgaver følger av forskriften. 
  • Gjennomgang av dokumentasjonskrav og rekkefølge.

Arbeid med seriøsitetsbestemmelser hos byggherre og i prosjekt:

  • Hva betegner seriøsitet. Hva er aktuelle roller, plikter og oppgaver ifølge relevant lovverk.
  • Hvordan er det mulig å ivareta påseplikten sammen med organisasjonen og entreprenøren. 
  • Hvilke systemer bidrar til en god ‘påseplikt pakke’ i et prosjekt. Krav og rekkefølger i kontrakter til leverandører, entreprenører og samarbeidsparter.
  • En beste praksis for å gjennomføre dette i planlegging, utførelse og oppfølging.


Pris: kr. 500,-   Prisen inkluderer lunsj, kaffi og frukt.