Kurs i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)

VAF: Regeloppdatering, lønn og personal

30.november, kl. 09.00 - 15.30, i Skjold Arena.

Årets regeloppdateringskurs! Et must for alle som jobber med lønn og personal.  Monica Bremtun-Olaussen leder an når Visma gir oss siste nytt. 

Agenda

Nyheter - Lover og regler

 • Reise - diett brakke og besøksreise
 • Skattekort - nytt fra 2023
 • Elbil - Endret beskatning - Lading
 • Arbeidsgiveravgift - 5 % ekstra på lønn over kr 750 000
 • Ferieloven må endres - hva, hvorfor og hvordan?
 • Nye regler i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 2023 og 2024
 • Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven
 • A-meldingen - hvordan rapportere korrekt - tvangsmulkt
 • Nye regler om hjemmekontor for arbeidstakere innenfor EØS og Sveits
 • Sykmelding etter e-konsultasjon - nye regler fra 1. juli 2023
 • Informasjon om egenmelding - flyttet til sykmelding
 • Ny digital inntektsmelding for sykepenger

Årsavslutning

 • Lønn/skatt
  1. Naturalytelser i arbeidsforhold
  2. Korreksjoner a-meldinger - hvordan og hvorfor
 • Personal
  1. Ferie
   • Overføring av feriedager og feriepenger
   • Kan feriepenger tilgode utbetales?
   • Forskudd på ferie
   • Feriepenger på julebonusen?
  2. Avspasering/timebank/timer til gode - overføres eller slettes?
  3. Omsorgspenger - hva må man tenke på?
  4. Overtid - kan dette beregnes på årsbasis?
  5. Rett til fri ved jul/nyttår - Med, eller uten lønn?
  6. Militærtjeneste over årsskifte

Viktige dommer

 • Tipssaken - kan det trekkes i tips for arbeidsgiveravgift og adm. kostnader?
 • Er opplæring arbeidstid, og hva med krav på lønn?
 • Bindingstid og lønnstrekk for kursavgift?
 • Fast ansettelse - musiker
 • Oppsigelse - Hvem har ansvaret for å klargjøre om arbeidstaker har sagt opp stillingen sin?
 • Brudd på GDPR - hvilke reaksjoner har Datatilsynet kommet med?

Digitale plattformer - hva kan arbeidsgiver bestemme?

 • Kan arbeidsgiver nekte nedlasting av apper, f.eks. Tik Tok?
 • Hvilke begrensninger kan arbeidsgiver sette i bruken av sosiale medier
 • Bruk i utlandet

 

Yrkesskadedekket på hjemmekontor?

 • Fall på isen utenfor hjemmet
 • Hente post - også arbeidsrelatert

Lønn/skatt

 • Gjennomgang av reglene for skattefrie velferdstiltak
  1. Praksisendring i skatte-abc

Statsbudsjett 2024

Etterutdanning for regnskapsfører og revisor

Visma Software har vurdert at denne agendaen gir følgende etterutdanning:

For revisor:

3 timer annet 3 timer skatt

For regnskapsfører:

 • 3 timer rettslære
 • 3 timer skatt/avgift