Kurs i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Motvind Quiz

Medvind inviterer til Motvind Quiz laurdag 18.november kl. 19.30, på Christiansen Bakeri

Quizmastrar for kvelden er Erling Bjarte Rullestad og Bjørnar Aastvedt, som for tida er blant dei leiande aktørane innan kunnskapstevling på Indre Haugalandet.

Dette er i utgangspunktet ein bedriftsquiz, men laga kan supplerast med både vener, uvener, naboar eller folk frå husstanden. Einaste krav er eit oppegåande konkurranseinstikt og eit aktivt bidrag til god stemning 

  • Tid: 18.november, kl. 19.30
  • Stad: Christiansen Bakeri
  • 4-6 deltakarar per lag
  • Kr 1000,- per lag