Medvind-lunsj: Haugaland næringspark

Velkommen til Medvind-lunsj torsdag 16. mars kl. 12.00. Lunsjen er open for alle Medvind-bedrifter. Me serverer lunsj og får besøk av Tiril Fjeld Frå Haugaland Næringspark på Gismarvik.

Kursholder er Tiril Fjeld Frå Haugaland Næringspark

Lunsjen blir arrangert i Medvind Næringshage i Ølensvåg.

Velkommen til Medvind-lunsj torsdag 16. mars kl. 12.00. 

Lunsjen er open for alle Medvind-bedrifter. 

Me serverer lunsj og får besøk av Tiril Fjeld Frå Haugaland Næringspark på Gismarvik. Næringsparken på Gismarvik er eit av dei største regulerte industriområda i landet med totalt 5000 mål, og det blir arbeidd med etablering av fleire, store internasjonale prosjekt på området som kan få viktige ringverknadar for heile Haugalandet.

Påmelding innan 14.mars.