Lei av bærekraft?

Da bør du bli ferdig med kursingen én gang for alle! De nye reglene kommer, og vil gjelde for små så vel som for mellomstore og store bedrifter.

Bærekraft blir en viktig brikke i næringslivet i årene som kommer, og bedrifter som ikke setter seg inn i myndighetenes regulatoriske krav risikerer å bli akterutseilt. Næringene blir påvirket av hvordan de nye kravene treffer virksomhetene og forbrukerne, både privat og i bedriftsmarkedet. Dette kan du sette seg inn i allerede nå.

Hvem gjelder reglene for?


Større foretak, som overskrider to av disse tre tersklene på balansedagen:

  • Balansesum: 290 millioner kroner  
  • Salgsinntekter: 580 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 250 årsverk

    I tillegg er noterte små og mellomstore foretak omfatter, dvs. som overskrider én av disse tersklene på balansedagen:        
  • Balansesum: 5 millioner kroner  
  • Salgsinntekter: 10 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 10 årsverk

    Les mer om reglene her.

I 2022 vedtok EU nye regler som omhandler næringsliv og bærekraftsrapportering. De nye retningslinjene ble kalt Corporate Sustainability Reporting Directive, eller Direktivet om bærekraftsrapportering.

Det er nettopp dette nye direktivet som du blir invitert til å lære mer om. Den tredje og fjerde juni holdes to grunnleggende kurs i bærekraftshåndtering hos Medvind Næringshage.

Per nå gjelder de nye reglene for store bedrifter, samt enkelte børsnoterte selskap. Men også små og mellomstore bedrifter vil falle inn under lovverket om ikke lenge. Selv om det nå er de store som reglene gjelder for, kan man forvente at disse trenger tilgang til informasjon fra mindre foretak som de samarbeider med.

Hva skal rapporteres, og hvordan skal dette gjøres?

Medvind24 vil lette veien for bedrifter i distriktet, slik at man blir klare for å de nye reglene. Fokuset i kursene vil ligge på hvordan løse utfordringer knyttet til bærekraft i hverdagen, innføring i de nye kravene og hvordan bedriftene bør jobbe for effektivt etterleve disse.

Med innføring i regler gjennom case-eksempler og diskusjon vil kursholderne øke kompetansen til medlemmer i styrer og ledelse og gi effektive verktøy som kan benyttes når de nye kravene skal implementeres i arbeidshverdagen.

Les mer om kursene og meld deg på her!