Kurs i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)

VAF: LED+ Lederutviklingsprogram 2023

Første samling går over to dager 7. - 8. desember, kl. 09.00 - 15.00. Adresse for dagen: Nesheimstunet.

LED+ bygger på individuell tilpasning som et kriterie for å skape rom for utvikling. 

LED+er bygd på en metode som skiller seg fra tradisjonelle lederkurs og programmer som er standardiserte og like for alle. LED bygger på en metodikk hvor den enkelte leder arbeider med temaer som er aktuelle og motiverende for den enkelte. Programmet bygger på 5 fellessamlinger, med åtte individuelle samtaler imellom samlingene. Kurset starter opp i desember, info om datoer for samlingene kommer i September.   Alle samlinger holdes i Vindafjord fra kl. 09.00 - 15.30