Landbrukslunsj 2024

Vel møtt til årets landbrukslunsj i Etne, 12.januar, kl. 12.00 på Fugl Fønix Hotell.

Etne kommune, Medvind Næringshage og Fikse Næringsforening inviterer bønder og andre med eit hjarte for landbruket til lunsj på Fugl Fønix Hotel 12. januar, kl. 12.00 - 14.30.

På programmet:

  • 12.00: Me serverer lunsj!
  • Velkommen ved Etne kommune
  • Landbruksstatistikk, status og utvikling i Etne
  • Brukarundersøking landbruk ved Etne kommune
  • Moglegheiter innan småskala sol- og vindkraft v/ Carl Ivar Holmen Norhybrid, Norhybrid Renewables
  • Eple-avfall som fòr
  • Teaser: Moglegheiter med droneteknologi

Me opnar for spørsmål og diskusjon undervegs.

Arrangementet er gratis. Påmelding innan 8. januar.