Seminar: Endringer i Arbeidsmiljøloven

13.desember, kl. 12.00 - 15.00 i Medvind Næringshage, Ølensvåg, møterom Orkan.

Det siste året er det blitt vedtatt en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Noen har trådt i kraft, som blant annet reglene om midlertidige ansatte, begrensninger i muligheten til innleie,  mens andre trer i kraft ved årsskiftet. Advokat og kursholder Ove Kahrs Wangensteen går gjennom de mest sentrale endringene, og gir deg det du trenger for å forberede virksomheten på disse. Seminaret tar sikte på å gjennomgå følgende tema:

 • Kort oppsummering av lovendringene fra 2023
 • Regelverket for verneombud.
 • Regelverket for arbeidsmiljøutvalg 
 • Regelverket for bruk av konsulenter eller selvstendige næringsdrivende
 • Nye drøftingsregler ved bruk av andre tilknytningsformer enn fast heltidsansettelse
 • Midlertidige ansettelser
 • Nedbemanninger i konsern. De nye reglene berører både større og mindre nedbemanninger
 • Drøfting i konsern
 • Nye regler for ansettelsesavtaler

Vi tar også sikte på å gå raskt igjennom andre utvalgte lovendringer i 2023 med aktualitet for bedrifter, dersom det blir tid til det.

Praktisk info:

 • Tid: 13. desember, kl. 12.00 - 15.00 
 • Sted: Medvind Næringshage, Ølensvåg. Møterom Orkan.
 • Påmelding  innen 11. desember
 • Pris: 500 kr per pers. 
 • Vi starter med lunsj!