Informasjonsmøte om investornettverk

Lyst å vite mer om investeringsmuligheter i regionen? Vi inviterer til informasjonsmøte om Validès investornettverk for Haugalandet og Sunnhordland. 11.april, kl. 18.00, Medvind Ølensvåg.

Er du nysgjerrig på investeringer i tidligfaseselskaper? Vil du bli bedre kjent med et nettverk av solide og erfarne investorer, og høre om muligheter til å co-investere med andre investorer?

I samarbeid med Valide Haugesundregionen inviterer vi til informasjonsmøte om det ledende investornettverk i regionen; Investornettverket Connect BAN (Business Angel Network) Stord/Haugesund

  • Tid:        Torsdag 11. april kl. 18-20
  • Sted:     Medvind24 Næringshage, Ølensvåg
  • Arrangementet er gratis, enkel servering 

Program:

  • Presentasjon av Investornettverket Connect BAN Stord/Haugesund v/ Rikke Lønning
  • Erfaringer fra en engleinvestor v/ Ole Ben Pedersen, Berg Eiendom
  • Nyttig om Kapitalfunnordningen v/ Roald Stakland, KPMG

Behovet for risikokapital til tidligfaseselskaper er stort: Uten kapital til å vokse evner ikke de innovative selskaper å utnytte sitt potensiale til å bli fremtidens vekstbedrifter. Nettverkets formål er å finne, finansiere og rådgi lovende unge selskaper fra innledende presentasjon til exit med god avkastning. Validé Haugesundregionen startet nettverket i 2018, jobber nøytralt og non-profit.

Connect BAN Stord/Haugesund består av medlemmer med variert faglig kompetanse og erfaringsbakgrunn. De gjør ikke bare kapitalinvesteringer, men bidrar også ved å tre inn i selskapsstyrene, dele sine nettverk og assisterer i forhold til utvikling av team, strategisk planlegging og kommende emisjon(er). Vi samarbeider med oppstartsmiljøer i hele regionen om rekruttering av dealflow; men alle selskaper må kvalitetssikres gjennom Valide på forhånd. I tillegg samarbeider vi med Connect BAN Bergen og Connect BAN Rogaland.