Internasjonal Vekst

Innovasjon Norge i samarbeid med Næringshagene i Rogaland setter denne høsten opp «Internasjonal Markedsutvikling» for bedrifter som ønsker å satse internasjonalt.

Kursholder er Innovasjon Norge

Sted: Gründerloftet, Strandgt. 66, 5528 Haugesund

Er din bedrift klar til å satse i nye markeder internasjonalt?  

Innovasjon Norge i samarbeid med Næringshagene i Rogaland setter denne våren opp «Internasjonal Markedsutvikling». Internasjonal Markedsutvikling er en strategiworkshop over 2 dager der formålet er at bedriften skal konkretisere sin internasjonale forretningsmodell og plan for markedsintroduksjon. 

På samlingene vil du lære- og få hjelp til:  

  • kartlegge faktorer som kan påvirke din forretningsmodell i nytt marked
  • teste hvilke markeder som kan være aktuelle for din løsning 
  • utvikle din forretningsmodell, også i nye markeder 
  • få en forståelse av dine kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt 
  • legge en plan for veien videre mot markedsintroduksjon 

Målgruppen for tilbudet er: 

  • Bedrifter som enten eksporterer litt i dag, eller har en plan og ambisjon om å gjøre det.
  • Etablerte bedrifter med eksisterende salg/omsetning som aktivt planlegger eller jobber med introduksjon i nye internasjonale markeder 
  • Unge bedrifter som aktivt jobber med eller søker internasjonal vekst og markedsinngang i løpet av de neste seks til 12 månedene, og som er rigget for dette gjennom tilgang til kapital og kompetanse.  

Det anbefales at 2 personer fra bedriften deltar ved samlingene for å få best utbytte.  

Første samling holdes onsdag 30. august, kl. 10.00 - 14.30 på Gründerloftet Haugesund

Mellom samlingene vil bedriften få bistand fra både Innovasjon Norge og Næringshagen for å konkretisere og jobbe videre med internasjonaliseringsplanene

Eigenandel: 2500,- per pers.