Kurs i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)

VAF: Informasjonsmøte om opplæringskrav for lærebedrifter

9.november kl. 08.00 - 09.00 i Medvind Næringshage, Ølensvåg.

Sapio informerer om hvilke opplæringskrav lærebedrifter har i forhold til  dokumentert og sertifisert opplæring. Vi setter også fokus på opplæringsbehov opp mot bedriftstype.