Informasjonsmøte med NAV

Etne og Vindafjord har busett rekordmange flyktningar i 2022 og 2023. Mange av desse ønskjer å koma i jobb, og har variert bakgrunn og utdanning. Me inviterer med dette medlemsbedrifter i Medvind Næringshage og Fikse Næringsforening til webinar 31.mai, kl. 08.30 - 09.30. Dette for å gi informasjon om kompetanse og erfaring blant denne gruppa som kan vera relevant for lokale bedrifter.

For å bli med, meld dykk på innan 30.mai.

- Informasjon frå NAV om flyktningar (evt og andre) jobbsøkarar

- Informasjon om fag/yrkesbakgrunn, kompetanse og erfaring, språk

- Korleis kan bedrifter gå fram for å få kontakt med desse

- Spørsmål og svar