Hva må du vite for å være oppdatert på arbeidsmiljøloven?

Kurset omfatter de viktigste endringene, som blant annet regelendringer om heltidsansettelse og innleie fra bemanningsforetak.

Kursholder er Eurojuris Haugesund

Kurset holdes i Medvind Næringshage, Ølensvåg.

Kurset omfatter de viktigste endringene, som blant annet regelendringer om heltidsansettelse og innleie fra bemanningsforetak.  Kurset holdes av advokatene Ove Kahrs Wangensteen og Odd Gunnar Kallevik ved Eurojuris Haugesund, og er egnet for ledere og personer i bedriften som jobber med HR og jus.Kurset holdes i Medvind Næringshage, Ølensvåg, 22.03.2023, kl. 17.00 - 20.00. Det blir servert pizza ved kursstart.