Frukost, folk og føretak 2024 - Vindafjord

Velkommen til næringslivsfrukost i Vindafjord, 14.februar, kl. 08.00 på Gjestegården.

Vindafjord kommune, Fikse Næringsforening og Medvind Næringshage inviterer til frukost for næringslivet i Vindafjord. 

  • Tid: 14.februar kl. 08.00 (slutt seinast 10.30)
  • Stad: Gjestegården

Program

  • 08.00: Me serverer frukost  
  • Velkommen v/Vindafjord kommune
  • Om Hustvedt & Skeie, Instruo og tingenes tilstand i transportbransjen v/Sigve Lervik
  • Om næringsarbeid i kommunen v/kommunalsjef for næring, Halfdan Krohn-Brekke
  • Om prosjektet på Dommersnes v/ Jørgen Jorde
  • Om nye Nye Ølen Idrettspark v/Arne Gunnar Habbestad, Ølen IL

Arrangementet er gratis. Påmelding innan 9. februar