Frukost, folk og føretak 2024

Velkommen til nyttårsfrukost med næringslivet og Etne kommune, 12.januar, kl. 08.00 på Fugl Fønix Hotell.

Etne kommune, Fikse Næringsforening og Medvind Næringshage inviterer til frukostsamling for næringsaktørar i Etne, 12.januar, kl. 08.00 - 10.00 på Fugl Fønix Hotel, Etne. 

Program

08.00: Me serverer frukost ! 

  • Velkommen v/Etne kommune
  • Kartlegging: Presentasjon av resultatet frå næringslivsdialog med Etne kommune
  • Konkurranse og bustadsosial plan v/Etne kommune 
  • Presentasjon av planane for næringsområde på Fikse v/Etne kommune og Novaform) 
  • Bedriftspresentasjon: MOWI Fjæra ved driftsleiar Asle Lægreid 
  • Moglegheiter innan småskala sol- og vindkraft for næringslivet v/ Carl Ivar Holmen Norhybrid, Norhybrid Renewables

Arrangementet er gratis. 

Påmelding her innan 10.januar.