- Det er nok mye naivitet der ute

- Mange næringslivsledere tenker at «dette skjer ikke hos oss». Men virkeligheten viser noe ganske annet, sier Torbjørn Nervik. 21.februar holder han kurs om hvilken utfordring narkotika er for arbeidslivet.

Torbjørn Nervik fra et foredrag i Etne i 2020. Foto: Grannar/Øystein Birkenes. 

Som tidligere politimann har Nervik lang erfaring med rusproblematikk og har blant annet jobbet mye med forebygging blant barn og unge. 21. februar holder han kurset «Illegale rusmidler – en utfordring for arbeidslivet» for Vindafjord Arbeidsgiverforum.

- Det er gjort lite undersøkelser rundt bruk av illegale rusmidler i arbeidslivet, men det er all grunn til å tro at det er mye naivitet på arbeidsplasser der ute. Målet med dette endagskurset er å bevisstgjøre næringslivsledere om hvordan ståa faktisk er, og hvordan vi kan forhindre denne problematikken. Kunnskap og bevissthet om situasjonen er et viktig virkemiddel i det arbeidet,  sier Nervik.

I kurset vil Nervik gi en innsikt i narkotikasituasjonen, hvordan narkotika virker på folk, og hvordan man faktisk kan møte utfordringen på arbeidsplassen.

- De fleste bedrifter har et stort fokus på HMS og sikkerhet, og jeg kommer til å utfordre næringslivet på dette: Hva er egentlig sikkerhet? Er det bare hjelm og verneutstyr, eller handler det også om hvordan den ansatte har det på jobb? Mange ledere vil si at så lenge de ansatte ikke påvirket på jobb, er det ikke et sikkerhetsproblem på arbeidsplassen.  Men når vi vet at enkelte stoffer kan påvirke det kognitive langt utover beruselsen, så er dette likevel et viktig sikkerhetsspørsmål, påpeker Nervik.

Nervik har jobbet som politimann i 40 år med blant annet spaning, etterforsking og som seksjonsleder. Han har alltid hatt en særlig interesse for arbeid rundt rusproblematikk.

-  Når man jobber med dette, ser man at det faktisk virker å gjøre noe. Det er aldri snakk om å ta noen, men å hjelpe dem.

Kurset er i regi av Vindafjord Arbeidsgiverforum og arrangeres 21.februar, kl. 08.30 i Medvind Næringshage, Ølensvåg.

Klikk deg inn for mer info og påmelding.