VAF: Kurs om endringer i boligkontraktene

31. oktober, kl. 09.00 - 15.00 i Medvind Næringshage.

Boligprodusentene holder kurs med hovedvekt på byggeblankettene 3425 og 3427, om endringer i byggeblankettene etter bustadsoppføringslova m.m. for kjøp av nye boliger. 

Mer informasjon finner du her!