Bærekraft i reiselivet

08. september 2023, 10.00 - 12.00 – Teams

Teams

PROGRAM

Kl 10.00 Velkommen og introduksjon

Kl 10.10 Energihotellet – Snuoperasjon med bærekraft i fokus v/Olav Lindseth

Energihotellet eies og drives i dag av Familien Moe Lindseth, som i dag teller Gunhild, Olav, Noah, Jonas og Teodor. Designhotellet på Nesflaten i Suldal kommune har en lang og spennende industrihistorie. Hvordan jobber de med bærekraft i praksis, både internt i bedriften, i lokalsamfunnet og mot gjester og samarbeidspartnere? Vi møter en engasjert hotelldirektør som forteller historien om hvordan kunstneren og økonomen ble hotelleiere «in the middle of nowhere», som de selv sier, og hvilke verdier de legger til grunn i omstillingen de står i.

Kl 10.45 Bruk av tjenestedesign til utvikling av nye kultur- og reiselivsopplevelser i Romsdal, v/Anita Vik Buckley, Nordveggen AS

Reiselivsaktører i Romsdal har tatt i bruk RISS verktøyet fra Nasjonal kolleksjon i sin opplevelsesdesign. RISS er en systematisk og strukturer måte å finne, forme og forsterke opplevelser og kommunikasjon på. Hør hvordan næringshagen og reiselivet i Romsdal har jobbet sammen og tatt i bruk dette verktøyet til å utvikle nye autentiske opplevelser basert på stedets egenart.

Kl. 11.05 Med sosialt engasjement som drivkraft, v/Bonolo Ramphomane-Aandahl, Brunsj AS

Det startet med et samfunnsengasjement og en drøm om å motvirke sentrumsdød og å utgjøre en forskjell for andre. Flere år senere lever den urbane kafeen Brunsj i aller beste velgående etter målrettet og hardt arbeid der bærekraftige verdier er del av DNAet til både eier og ansatte.

Kl. 11.30. Fra ord til handling gjennom gode og sterke partnerskap, v/Laila Steine, Næringshagen i Ryfylke

Hvilken rolle spiller partnerskap, tett samarbeid og delingskultur mellom reiselivsnæringen, næringshagen og offentlige aktører i arbeidet med en mer bærekraftig og ansvarlig fremtid for reiselivet?