Kurs i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Bærekraft i praksis

Kurset går over to fysiske samlinger i Medvind Næringshage i Ølensvåg: 18.oktober og 1.november.

Kurset er en del av kurspakken som tilbys av  Høgskulen på Vestlandet (HVL) i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. Studietilbudet er for deg som jobber i en bedrift på indre Haugalandet. Kursene er fleksible og relevante for virksomheter i indre Haugalandet og regioner i nærheten og passer for både offentlig og privat sektor. Tema for kursene er valgt ut og tilpasset i samarbeid HVL, Medvind og lokale bedrifter sine behov for kompetanse for å endringer i markedet.

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Vindafjord Arbeidgiverforum inviterer vi til studiet Bærekraft i praksis. Kurset gir 2,5 studiepoeng og går over to dager.

  • Digital oppstartsamling på Zoom: 16.10. Kl 13:00-13:30. Onboarding i HVL sine systemer og informasjon som er viktig før fysisk samling. 
  • Første fysiske samling: Onsdag 18.10, kl 08.30-15.30 
  • Andre fysiske samling: Onsdag 1.11, kl 08.30-15.30