Utvikler system mot arbeidskriminalitet for Oslo kommune 

Omega sikter seg inn mot offentlig sektor, og utvikler nå et system for å bekjempe arbeidskriminalitet og sosial dumping for Oslo kommune. 

 

Prosjektleder Sigmund Lunde (fra venstre), leverandørens representant Roger Arnesen og systemutvikler Peter Øren står i bresjen for systemet som skal forhindre arbeidskriminalitet på byggeplasser for Oslo kommune.

I løpet av 2017 skal alle som jobber i byggebransjen i Oslo kommune registrere sine HMS-kort daglig på vei inn og ut av arbeidsplassen. Kortene skal scannes og sendes elektronisk inn til et sentralregister i Oslo kommune. Systemet skal bidra til å forhindre arbeidskriminalitet og forebygge sosial dumping. 

- Her snakker vi om mellom 2000 til 10 000 registreringer daglig. Per dags dato finnes det ikke et system som er egnet for registreringer mellom byggherre og et sentralt register. Dette er derfor et veldig viktig referanseprosjekt for oss og et stort steg for Omega inn mot offentlig sektor, forteller prosjektleder Sigmund Lunde i Omega. 

Skreddersyr 

Omega fikk oppdraget av Oslo kommune i sommer og er allerede godt i gang med utviklingen av systemet som skal iverksettes tidlig neste år. Sentralt mannskapsregister skal innføres på alle kommunale byggeplasser, for å holde bedre oversikt over de ansatte på byggeplassen. Å utvikle et system som skal imøtekomme de nye kravene til elektronisk registrering er nybrottsarbeid for Omega. 

- Dette systemet er ingen hyllevare, og må skreddersys. Nå er vi først og fremst opptatt av å utvikle et system som møter behovene Oslo kommune har, samtidig som vi ser at dette kan være et produkt markedet ellers også vil være interessert i etterkant, sier Lunde. Oslo Kommune er den største hel-offentlige kunden i Omegas kundeportefølje. 

- Vi ser på Oslo kommune som en av Norges største innkjøpere, med over 40 000 ansatte og mange behov. Dette er et strategisk viktig oppdrag for oss, og vi tror det kan være en døråpner inn mot offentlig sektor. En så stor virksomhet er veldig interessant for oss, og offentlig sektor er en fremtidsrettet vei å gå for Omega. Dette er et godt steg på veien, sier Lunde. 

Bruker erfaring fra olje-industrien 

- Å utvikle et slikt system krever et stort fokus på personvern, høy kompetanse innen lovgivning rundt arbeidsmiljø og kjennskap til datatilsynet, og dette er områder vi har måtte tilegne oss mye kunnskap rundt for denne jobben, sier Lunde. Omega, som tradisjonelt har levert prosjektstyringssystemer og konsulenttjenester hovedsakelig til olje- og energibransjen, har likevel dratt nytte av erfaring og kunnskap fra oljeindustrien for å imøtekomme utfordringene i oppdraget for Oslo kommune. 

- Erfaringen vår fra oljeindustrien har vært en fordel å ha med seg på dette oppdraget. Oljebransjen har hatt høyt fokus på utenlandsk arbeidskraft og sosial dumping. Dette er derfor kjent tematikk for oss da vi startet jobben for Oslo kommune. I tillegg har vi benyttet oss av Omega Areal sin kjennskap til byggindustrien, forteller Lunde.

Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips