Et år uten sidestykke

2019 ble et rekordår for Omega, hvor virksomheten i både inn- og utland gikk godt. Konsernet har stått stødig og tilpasset seg nye markedsområder i møte med svingninger i både oljepris og markeder.For året 2019 kan konsernet som teller 20 selskaper i Norge og utlandet, skilte med et resultat på 92 millioner kroner før skatt. Det tilsvarer en økning på 38 prosent sammenlignet med fjoråret. Inntektene for 2019 er rundt 1,9 milliarder kroner. De gode resultatene kan tilskrives langsiktig satsing på programvareutvikling og konsulentvirksomhet som hjelper kundene å gjennomføre prosjekter.

- I 2019 fikk vi styrket vårt fotfeste inn mot store statlige bygg- og infrastrukturprosjekter, samtidig som etterspørselen innenfor våre tradisjonelle segmenter som olje og gass, og fornybar økte kraftig globalt, forteller konsernleder i Omega, Petter Aalvik, og legger til:

- Det at vi fikk god vekst på alle steder i Norge og internasjonalt samtidig forklarer den høye veksten i konsernet for 2019.

Flere markedssegment

Oljebransjen veier fremdeles tungt i spekteret av kunder som Omega leverer, men siden 2014 har konsernet stadig jobbet seg inn på nye områder som bygg og anlegg, helse og fornybar energi. Det er spesielt konsulentvirksomheten og programvareløsningene, og ofte kombinasjonen av de to, som baner denne veien.

- Ved oljekrisen for noen år siden måtte vi snu oss om og satse på andre bransjer. Vi satset tungt i bygg- og anleggsbransjen med informasjonssystemet HMSREG og prosjektstøtteverktøyet Pims 365 som er tilpasset fra Pims-systemet vi leverer til olje og gass. Det gjør at vi i 2019 hadde mange leveranser til aktører som Statsbygg, Sykehusbygg, Bane Nor og Oslo kommune, forteller Aalvik og viser til at det samtidig ble satset på leveranse av IT-konsulenter. Nå er 40 prosent av konsernets virksomhet i mindre grad påvirket av svingninger i oljemarkedet.

Omegas systemer og personell er å finne på flere nasjonale byggeprosjekter som Nytt Nasjonalmuseum, Stavanger Universitetssykehus (SUS2023), og Follobanen. I tillegg har Omega opplevd suksess med en skreddersydd løsning av system og ekspertise for offshore ferdigstillelse av plattformer. Konsernet har deltatt i ferdigstillelsen av plattformene Edvard Grieg, og senere Culzean i Storbritannia og Johan Sverdrup i Norge, som er å regne som noen av de største prosjektene i Nordsjøen, sett fra både norsk og britisk sektor.

I tillegg til leveranse av personell og systemer, tilbyr datterselskapene Omega Areal og Omega Design tjenester innen henholdsvis arkitektur og rådgivning, og design og kommunikasjon.

Internasjonal vekst

Utenlands har Omega det siste året etablert et nytt kontor i Frankrike for å levere prosjektstyringsverktøyet Pims til en større kunde innen olje og gass. I midten av 2019 ble Pims rullet ut i rundt 50 land på vegner av kunden. En tilsvarende kontrakt er nylig sikret for Omega i USA.

- Også i utlandet satses det nå mer mot fornybar energi, farmasi, og byggeprosjekter, forteller Aalvik.

I Australia, Canada og USA har selskapene sikret vekst med flere større avtaler som igjen har ført til utvidelse av staben. Kontoret i Litauen har doblet antall ansatte fra 20 til 40 personer. Totalt er det nå 1 385 ansatte i konsernet.

Bedre rustet

I 2020 så utsiktene gode ut, men som med de fleste andre bedrifter merker også Omega koronasituasjonen og lav oljepris.

- Noen av konsulentene våre er blitt permitterte eller har fått avsluttet sine oppdrag som følge av at prosjekter har måtte stenge ned, men vi har også mange kunder har vist stor tilpasningsdyktighet i å drive videre prosjekter til tross for alle restriksjonene.

- Vi er bedre rustet til å håndtere en krise nå. Vi har strømlinjeformet drift, gode styringssystemer, og en mindre andel av virksomheten som svinger med oljemarkedet enn før. I tillegg har et sterkt 2019 gitt oss en god markedsposisjon som gjør at vi kommer inn i krisen med bred deltagelse i mange prosjekter. Usikkerheten som koronasituasjonen har brakt oss markedsmessig er større enn ved sist oljekrise, men vi opplever at myndighetene kommer med gode tiltak som hjelper. Vi har lagt planer for ulike scenarier og følger utviklingen fortløpende. Vi har satsingsområder i Omega der vi ser muligheter og vil gjøre det sterkt til tross for krisen, men for konsernet samlet kan vi ikke forvente vekst i 2020, avslutter Aalvik.


Tips oss!

Folk i vinden

Har dere en ny kollega på laget? Send oss en epost og vi legger det ut på Folk i vinden!

Send tips
Har du en god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss!

Send tips
Kalender

Har du forslag til ny kalenderoppføring?

Send tips